Uudised

Rahvastikuminister kuulutab välja konkursi Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu liikmete leidmiseks

laine uudised-laine
13. jaanuar 2020

KÜSK on riigi sihtasutus Siseministeeriumi valitsemisalas, kes toetab vabaühenduste võimekust ja kodanikuaktiivsust vastavalt Kodanikuühiskonna arengukavale ja peatselt valmivale programmile. Programmi fookuses on kodanikuaktiivsus kogukondades, Eesti kestlikkus, kogukondlik lähenemisviis ja peresõbralikkus.

Otsime seitsmeliikmelisse nõukokku nelja vabaühenduste esindajat.

Kandideerimiseks esita avaldus, kus sisalduvad:
● kirjeldus enda teadmisest ja kogemustest vabakonnas
● nägemus KÜSKi ja kodanikuühiskonna tulevikust
● kinnitus enda sobivusest riigivaraseaduse § 80 nõuetega, mh et:
● sul puudub sisuline huvide konflikt ning sul ei ole sihtasutusega
seotud olulisi ärihuve
● sinu süüline tegevus ei ole kaasa toonud pankrotti
● sind ei ole karistatud majandusalase, ametialase või varavastase kuriteo eest
● sinu elulugu (CV)

Kohustuste täitmise eest saab igakuist brutotasu 150 eurot ja kolmeaastane ametiaeg algab veebruaris 2020.

Kandideerimisavaldusi ootame digiallkirjastatuna hiljemalt 26. jaanuaril 2020 marten.lauri@siseministeerium.ee.

Lisainfo:
Marten Lauri
Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna nõunik
tel 612 5203