artikkel

Rahvusvaheline uuring: Rünnakud kodanikuühiskonna pihta sagenevad ka Eestis

laine
Foto: USAID
USA Arengukoostöö Agentuur (USAID) on valmis saanud iga-aastase Ida- ja Kesk-Euroopa ning Euraasia riike hõlmava vabaühenduste elujõulisuse indeksi. Eesti puhul tuuakse välja varasema kiire arengu peatumist ning sagenenud rünnakuid kodanikuühiskonna suunas.

Eesti on nautinud pikalt 21. korda koostatud indeksi kõige kõrgemaid tulemusi, ent viimastel aastatel on pea kõik indikaatorid jäänud kas samaks või kahanenud. 2017. aasta puhul on tagasiminekut näha vabaühenduste avalikus kuvandis, mille põhjustena tuuakse välja sagenenud negatiivset meediakajastust ning poliitikute otseseid rünnakuid.

“Tugev kodanikuühiskond on märk toimivast demokraatlikust süsteemist ja üldiselt võib Eesti vabaühenduste elujõulisuse üle uhke olla, kuid raport juhib tähelepanu ka mitmetele murekohtadele nagu usalduse vähenemiseni viiv mainekahju. Viimaste aastate trendid näitavad, et vabakonna ja kodanikuruumi kaitse nõuab jätkuvalt tööd,” kirjeldas uuringu tulemusi Vabaühenduste Liidu juhataja Kai Klandorf.

Uuringus vaadeldi kokku 24 riigi valitsusväliste organisatsioonide hetkeseisu. Ühenduste elujõulisust hinnatakse seitsme mõõtme alusel: seadusandlik keskkond, tegutsemisvõimekus, majanduslik elujõulisus, huvikaitse, teenuste osutamine, tugistruktuurid ning avalik maine.

Lähiriikidest on raportis kajastatud Läti ja Leedu vabaühendusi, kes jäävad üldise elujõulisuse osas Eestist mitme punkti kaugusele. Kõige järjepidevamat olukorra halvenemist näitavad Poola ja Ungari kodanikuühiskond.

Eesti raporti koostamist koordineeris Vabaühenduste Liit.

USAID täisraport (inglise keeles) asub siin.

Eesti vabaühenduste elujõulisuse analüüs asub siin.

Lisainfo:

Andrei Liimets

Vabaühenduste Liidu kommunikatsioonijuht

andrei@heakodanik.ee

+372 5666 5142