artikkel

Reino Roosi: Annetan ühendustele, mille tegevus on mind ja minu peret puudutanud

laine
Reino Roosi 11. mai 2020
Foto:

Olen olnud püsiv annetaja nüüdseks natuke rohkem kui poolteist aastat. Igakuise püsikorraldusena vormistatud annetuse näol annan oma panuse ühenduste Kadunud SA, Laste ja Noorte Kriisiprogramm MTÜ ning MTÜ Raplamaa Lasterikkad tegevusse. Seda ei juhtu, et mõni kuu vahele jääks. 

Miks just need ühendused? Sest nemad on oma tegevusega mind ja minu peret otseselt puudutanud. 

Raplamaa Lasterikaste perede ühendusse oleme kuulunud oma perega juba aastaid ning see on võimalus anda omapoolne panus, et toredad üritused lastele ja peredele saaksid korraldatud. Ise kõikidest asjadest osa võtta ei saagi, aga millegi või kellegi jaoks kuluvad need ära ning on olulised. 

Lisaks igakuisele püsiannetusele olen kasutanud võimalust lüüa mõned korrad kaasa tegevuste juhendamises, lisaks pean tähtsaks suurematest ühisüritustest osa võtmist. Sellega näitan, et hindan teiste inimeste vabatahtlikult tehtavat tööd. 

Kadunud SA aitas otsida mulle väga lähedast inimest – abikaasat ning kolme lapse ema. Ta leitigi, kahjuks siit lahkununa. Peale üleskutset otsingutel osalemiseks tuli kokku hämmastavalt palju inimesi – nii sõpru, tuttavaid kui ka võhivõõraid. Kõik olid tulnud aitama mind. Kuna mul ei ole õnnestunud anda enda poolt tagasi seda aega ning otsingutes osaleda, olengi toetanud nende tegevust annetuste kaudu. 

Laste ja Noorte Kriisiprogramm MTÜ tegevus leinalaagri ning nõustamiste näol on aidanud minul ja lastel mõningastest asjadest aru saada. Lisaks on lastel olnud võimalus läbi selle laagri näha teisi lapsi, kes on kaotanud lähedase. See on andnud neile tuge olla avatum, näha, et nad ei ole üksi. Mind on aidanud nõustamised. Pean loomulikuks, et kui võimalik, tuleks proovida midagi tagasi anda. 

Kõik kolm ühendust on ühiskonna jaoks olulised ja tegutsevad vabatahtlikkuse alusel. Nende tegevus ei ole mingilgi määral tähtsusetum kui mõne suure annetuskampaania toel tehtav. Pigem tegelevad need ühendused asjadega, millega peaks riiklikul tasemel rohkem toimetama, et oma aega vabatahlikena kulutavad inimesed saaksid panustada seda veelgi olulisemasse ressurssi – endasse, peresse, lähedastesse.

Loe ka teisi heade kodanike lugusid.