Uudised

Riik hakkab valima koostööpartnereid perepoliitika valdkonnas

laine uudised-laine
4. november 2019

15. novembril avaneb sotsiaalministeeriumi ja rahvastikuministri koostöös veel üks taotlusvoor, millega riik otsib kaheks aastaks strateegilisi partnereid perepoliitika valdkonnas. 400 000 eurot aastas.

„Soovime leida koostööpartnereid, kelle tegevus aitaks saavutada Eesti rahvastiku- ja perepoliitika suurimat eesmärki – et peresuhted oleksid positiivsed ja püsivad ning peredes kasvaks rohkem lapsi,“ ütles rahvastikuminister Riina Solman. „See tähendab tegevusi, mis aitaksid kujundada ühiskonnas peresõbralikke hoiakuid ja lastega perede väärtustamist.“

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul on novembris avanev taotlusvoor täienduseks äsja lõppenud laiemale partnerite kaasamise ringile, milles oli laste heaolu ja kaasatuse suurendamisele ette nähtud kuni 500 000 eurot aastas. „Uues voorus otsib riik olulisi koostööpartnereid, et veelgi enam panustada perepoliitika eesmärkide saavutamisse. Seega toetame laste- ja perepoliitikat 2020. aastal kokku 900 000 euro ulatuses,“ sõnas minister Kiik.

Kolmanda strateegilise partnerluse taotlusvooru teemad on:

  • Positiivsete pere- ja paarisuhete toetamine, vajaduspõhise ja tõhusa abi kättesaadavuse parandamine ning ennetustegevus.
  • Perekonda, laste sündi ja kasvatamist ning lasterikkust väärtustavate hoiakute kujundamine ühiskonnas;
  • Lasterikaste perede heaolu suurendamine ja elukvaliteedi tõstmine;
  • Lapsevanemate ning lastega perede huvikaitse, kaasatuse ja heaolu edendamine.

Taotlusi saab esitada 15.-25. novembrini; neid hindab ja läbirääkimisi peab sotsiaalministeeriumi loodud hindamiskomisjon, kuhu on kaasatud rahvastikuministri meeskonna esindaja. Hindamisotsused ja toetuse väljamaksed teostab Riigi Tugiteenuste Keskus. Heaks kiidetud taotluste elluviimise periood algab 1. jaanuarist 2020.

Tänavu on strateegiliste partnerite leidmiseks toimunud juba kaks taotlusvooru, millest esimeses otsis sotsiaalministeerium partnereid annetatud toidu jagamise, esmaabi, hasartmängusõltuvuse ning soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas. Teises voorus olid teemaks Eesti elanike vaimse tervise ning laste heaolu ja kaasatuse edendamine, puudega inimeste huvikaitse organisatsioonide võimestamine, vanemaealiste huvikaitse ning võrdse kohtlemise küsimused. Teine taotlusvoor lõppes 31. oktoobril.

Strateegilise partnerluse puhul rahastab riik tegevusi kuni 80% ulatuses, omafinantseeringuna peab partner lisama 20%. Pool omafinantseeringust võib panustada mitterahalise maksena, näiteks vabatahtlike kaasamisega.

Kuni 2019. aastani rahastati koostööpartnerite olulisi tegevusi hasartmängumaksu nõukogu kaudu ja vaid kuni üheks aastaks.

Lisaks võtab Riigi Tugiteenuste Keskus neli korda aastas vastu ka väikeprojektide taotlusi. Selle aasta neljas taotlusvoor avaneb täna, 1. novembril ning esmakordselt on maksimaalne väikeprojekti toetuse suurus senise 10 000 euro asemel 35 000 eurot ja vooru kogumaht 400 000 eurot.

Taotlemine: https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/sotsiaalne-taristu-ja-toetused/hasartmangumaksu-toetused