artikkel

Saagu vaimuvalgus!

laine
Helen Link 25. veebruar 2020
Foto: erakogu

Hea Kodaniku talvenumbris küsisime vabaühendustelt ja aktiivsetelt kodanikelt üle Eesti, kas on elu väljaspool Tallinna. Mitteformaalse hariduse levikust kirjutas Helen Link Arendusseltsist Koduaseme.

Mis vahe on ilmal ja kliimal ning millised tegurid neid kujundavad? Millist mõju avaldab kliima elukeskkonnale, meile ja meie toidulauale praegu ja tulevikus? Milline roll on merel kliimale ja ilmale? Kust tuleb mõte, et inimene on looduse kroon? Novembris pärast Külaülikooli loengut said peamiselt Kehtna valla küladest, aga ka kaugemalt tulnud üliõpilased nendel teemadel koos pere ja kogukonna liikmetega edasi mõelda. Kehtna vallas Kaereperes Valtu seltsimajas oli lõppenud Külaülikooli kuuenda õppeaasta teine loeng. Seekord inspireeris ning andis mõtteainet Eesti Teaduste Akadeemia presidendi Tarmo Soomere peetud loeng “Ilmast ilma”.

Külaülikooli loenguid käivad alati pidamas ülikoolide õppejõud ja teised oma ala parimad asjatundjad, kes annavad üliõpilastele teadmisi kõige kõrgemal tasemel. Külaülikooli korraldajad viivad ülikooli mõõtu loenguid korraldades ja neid loenguid Eesti rahvusringhäälingu raadio “Ööülikooli” saadete abil levitades ellu unistust, et meie maal oleks rohkem vaimuvalgust. Peame oluliseks jätkusuutlikkust ja väärtusi, nagu näiteks austus ja armastus kõige elava vastu, külaelu, rahvuskultuur, ühistegevus, omaalgatus. Need samad väärtused on ka Külaülikooli vundamendiks.

Külaülikool saab teoks kogukonna liikmete vabast tahtest sündinud koostöö tulemusel, kus kõigil on oluline roll. Külaülikooli teemad ja loengupidajad valitakse põhimõttel, et loengutel oleks suur sisuline väärtus ja need pakuksid huvi ka tulevastele põlvedele. Loengutel ei oleks mõtet ilma üliõpilasteta, kes pimedatel talveõhtutel tulevad, et koos vaikselt kuulata, mõtiskleda ja pärast loenguosa lõppu elavat arutelu pidada.

Selleks et üliõpilased teaksid, millal tulla ja milleks valmis olla, oleme juba kuus aastat kujundanud kaunid plakatid, mida levitame elektroonilisel teel. Külaülikooli teevad eriliseks Valtu seltsimaja hubane õpikeskkond ja perenaise lahke vastuvõtt. 

Tänu Külli Tülile ja Jaan Tootsenile on Külaülikooli loengud Eesti Rahvusringhäälingule salvestatud ja neid saab iga eesti keele oskaja üle maailma järelkuulata www.ylikool.ee. Suur tänu kõigile juba esinenud 30 lektorile ja ka tulevastele lektoritele, kes loovad loengutele sisu ning aitavad kaasa ühe kogukonna tugevnemisele ja unistuste täitumisele!

Külaülikool

… on avatud kõigile, olenemata kuskil kunagi koolis käidud või ametis oldud aastatest;

… on mõeldud neile, kes tahavad olla elukestvas õppes, täiendada end igal eluhetkel ja ühtlasi jagada oma teadmisi-oskusi-arusaamu teistega;

… rõõmustab neid, kellel on õnnestunud aru saada, et õppida ei ole kunagi liiga hilja, ning kes taipavad kõrvalise abita, et targemaks saab mitte õppides, vaid mõeldes ja mõtestades;

… on vajalik neile, kes usuvad, et haridus on otstarbekalt, efektiivselt ja intensiivselt tegutsemise asendamatu eeldus;

… kujuneb meeliskohaks neile, kes saavad aru, et haritus muutub väärtuseks koos informeerituse ja kogemusega;

…. võimaldab veenduda, et kogemust ei saa keegi kellelegi anda; kogemust ei saa osta, müüa ega vahetada; kogemus kujuneb vahetus praktikas, millega kaasneb emotsionaalne läbielamine; kogemusega kaasneb ettenägemis- ja äratundmisvõime;

… annab võimaluse näha, et haridus ei saa asendada arukust, vaimsust, headust, ustavust, visadust jms;

… võib algul ehmatada neid, kes on harjunud käima siin-seal niisama kuulamas ja jalga kõlgutamas; külaülikoolis tuleb iseendaga vaeva näha, pingutada, süsteeme kavandada.

Ilmus Hea Kodaniku talvenumbris.

Hea Kodaniku artiklid valmivad vabatahtlikkuse alusel, kuid tellimise, toimetamise ja ajakirjakaante vahele seadmisega kaasnevad paratamatud kulud. Kui sulle meeldivad Hea Kodaniku artiklid ning tahad toetada nende ilmumist ka edaspidi, toeta meid siin: https://heakodanik.ee/toeta.