artikkel

Siseministeerium otsib kodanikuühiskonna arendamiseks strateegilisi partnereid

laine
15. veebruar 2021
Foto:

Siseministeerium kuulutab välja avaliku konkursi strateegiliste partnerite leidmiseks. Konkursi eesmärk on leida neli tugevat partnerit, kes aitavad saavutada aastatel 2021-2024 „Kodanikuühiskona programmi“ oodatavaid tulemusi.

Strateegiline partnerlus on tulemuslik kaasamis- ja koostöövorm, mida Siseministeerium on edendanud juba aastast 2015. „Meie eesmärk on aidata kaasa, et Eesti riigi arengus oleks kodanikuühiskonnal oluline roll.  Kodanikuühiskond oma vormidega on riigi alustala ja me soovime muuta riigi ja kodanikuühiskonna sidusust tugevamaks ja selgemaks – suurendada koostööd kohalikul tasandil kogukondade ja kohalike omavalitsuste vahel, parandada vabaühenduste ja sotsiaalsete ettevõtete tegutsemisvõimalusi ning kasvatada võimalusi vabatahtlikuna kaasa lüüa ning riigi arengus ja käekäigus kaasa rääkida,“ rääkis siseminister Kristian Jaani.

Konkursiga otsitakse nelja erineva fookusega strateegilisi partnereid. Esimene strateegiline partner hakkab toetama süsteemset ja võrgustikupõhist kaasamist kohalikul tasandil ning suurendama koostööd kohaliku omavalitsuse ja riigiga. Teise partneri fookus on tõsta Eesti elanike teadlikkust kodanikuühiskonna toimevormidest, vabaühendustest ning aidata kaasa vabaühenduste majanduslike teadmiste ja oskuste parandamisele. Kolmanda partneri eesmärk on nõustada ning toetada vabatahtlikke kaasavaid organisatsioone. Neljas strateegiline partner aitab oma tegevustega kaasa sotsiaalsete ettevõtete tegutsemiskeskkonna parandamisele ning töötab selle nimel, et sotsiaalsed ettevõtted oleksid jätkusuutlikud.

„Partnerlusega aitame kaasa riigi ja kodanikuühiskonna sünergiale, lepime kokku ühised eesmärgid, mida soovime saavutada. Meie soov on leida initsiatiivikad partnerid, kellel on huvi ja võimekus eesmärkide saavutamisele keskenduda ja riigielu küsimustes kaasa rääkida,“ selgitas siseminister. Lepingud strateegiliste partneritega sõlmitakse järgnevaks neljaks aastaks.

Aastatel 2015-2020 olid Siseministeeriumi partneriteks kolm konkurssiga valitud vabaühendust: Eesti Külaliikumine Kodukant, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik ja Vabaühenduste Liit.

Kandideerijate taotlusi ootab Siseministeeriumi kuni käesoleva aasta 8. märtsini (pikendatud 18. märtsini) ning peale seda on ministeeriumil aega otsustamiseks 30 tööpäeva. Täpsem info kandideerimiseks on leitav: https://www.siseministeerium.ee/et/eesmark-tegevused/kodanikuuhiskond