artikkel

Siseministeerium otsib kodanikuühiskonna arendamiseks strateegilisi partnereid

laine
23. juuli 2018
Foto:
Siseministeerium kuulutab välja kolm avalikku konkurssi üle-eestiliselt tegutsevate vabaühenduste leidmiseks, kes panustaksid järgneva kahe aasta jooksul ministeeriumi strateegiliste partneritena kodanikuühiskonna arengukavas toodud eesmärkide saavutamisesse.

Strateegiline partnerlus on tulemuslik kaasamis- ja koostöövorm, mida siseministeerium on edendanud aastast 2015. „Kui kakskümmend aastat tagasi oli kodanikuühiskond miski, mille poole me pürgisime, siis tänaseks on see loomuomane avalike teenuste osutaja ja kogukondadesse rõõmu tooja. Meie soov on, et kodanikuühiskond saaks veelgi tugevamaks. Seetõttu otsime partnereid, kes soovivad toetada selle valdkonna ja oma riigi arengut,“ innustab siseministeeriumi kantsler Lauri Lugna kõiki konkursil osalema.

Konkursiga otsitakse kolme erineva fookusega strateegilist partnerit. Ühe partneri eesmärk oleks toetada Eestis sotsiaalse ettevõtluse arengut ning vabaühenduste pakutavate teenuste kvaliteedi tõusu. Teise fookus oleks vabaühenduste võimekuse suurendamisel kaasata oma tegevustesse rohkem vabatahtlikke ning tõsta Eesti elanike teadlikkust vabatahtlikuna panustamise võimalustest. Kolmas strateegiline partner töötaks aga selle nimel, et vabaühenduste rahastamine oleks mitmekesisem ning läbipaistvam ja vabaühenduste kaasamine poliitikakujundamisesse oleks läbimõeldum ning kvaliteetsem. 

Viimasel neljal aastal on Siseministeeriumi strateegilisteks partneriteks olnud Eesti Külaliikumine Kodukant, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik ning Vabaühenduste Liit (EMSL). Koostöös Kodukandiga on loodud vabatahtliku sõbra märgise tunnustus ja antud see praeguseks juba 41 organisatsioonile. Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku abil on sotsiaalse ettevõtluse teema tõusnud esile ning tänaseks on võrreldes 2014. aastaga sotsiaalsete ettevõtete töötajate arv tõusnud 1434-lt 1603-le (ligi 12 protsenti) ja nende ettevõtlustulu 29 protsenti. Vabaühenduste Liidu eestvedamisel on koostatud mitmeid kaardistusi ja analüüse vabaühenduste rahastamise läbipaistvusest ja mitmekesistamisest, mis aitavad strateegiliselt paremaid valikuid teha.

Kandideerijatelt oodatakse eelnevat valdkondlikku kogemust üle-eestiliselt vabaühenduste kaasamisel. Täpsem info kandideerimiseks on leitav siseministeeriumi kodulehelt. Konkurss kestab 17. augustini 2018. 

Lisainfo:

Birgit Lüüs, kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juhataja asetäitja

612 5245

birgit.lyys@siseministeerium.ee