Uudised

Siseministeerium otsib partnereid koolide toetamiseks töös mitmekultuuriliste klassidega

laine uudised-laine
11. juuli 2017
Siseministeerium kuulutas välja taotlusvooru partnerite leidmiseks, kes töötaks välja metoodilised materjalid ja koolitused õpetajatele ning õpilastele nendes üldhariduskoolides, kus õpivad kolmandatest riikidest pärit uussisserändajad.
Toetusega töötatakse välja kaks käsiraamatut, millest üks avab kultuuridevahelise dialoogi ja mitmekultuurilisuse temaatikat ning teine tundlike teemade käsitlemist klassides, kus võib õppida sõjalise konflikti piirkondadest pärit õpilasi. Käsiraamatute tõhusamaks kasutamiseks koolitatakse vähemalt 200 õpetajat ja 500 õpilast.
Tegevused viiakse ellu ajavahemikus 01.10.2017-30.09.2018. Taotlusvooru kogueelarve on 50 000 eurot ning seda rahastatakse 75% ulatuses Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist ning 25% ulatuses riigieelarvest.
 
Taotluste esitamise tähtaeg on 07.08.2017 kell 11.00. Taotlemise vormide ja juhendiga saab tutvuda aadressil www.amif.ee.
 
Lisainfo: Silva Viilup, välisvahendite osakonna nõunik, 612 5180, silva.viilup@siseministeerium.ee