Uudised

Siseministeerium otsib partnerit kogukondades koostööürituste korraldamiseks rahvusvahelise kaitse vallas

laine uudised-laine
13. juuni 2017
Täna avatud taotlusvooruga otsib siseministeerium partnerit, kes toetaks rahvusvahelise kaitse saajate, nendega kokku puutuvate asutuste ning kohalike elanike omavaheliste suhtlusvõrgustike teket. Tegevuste eesmärgiks on suurendada kogukondlikku teadlikkust, ühtsustunnet ja avatust.
Toetuse abil korraldatakse kokku vähemalt 45 ühisüritust kohalike inimeste ja rahvusvahelise kaitse saajate vahel ning koostatakse teavitus- ja infomaterjale. Ürituste korraldamisse kaasatakse kohalikke omavalitsusi ja sealseid elanikke, võimalusel rahvusvahelise kaitse saajatest kolmandate riikide kodanikke ning kindlasti ka nendega kokkupuutuvaid organisatsioone.
Tegevused viiakse ellu ajavahemikus 01.10.2017-31.03.2019. Taotlusvooru kogueelarve on 100 000 eurot ning seda rahastatakse 75% ulatuses Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist ning 25% ulatuses riigieelarvest.
 
Taotluste esitamise tähtaeg on 10.07.2017 kell 11.00. Taotlemise vormide ja juhendiga saab tutvuda aadressil www.amif.ee.
 
Lisainfo: Kristi Lillemägi, välisvahendite osakonna nõunik, 612 5147, kristi.lillemagi@siseministeerium.ee.