Uudised

Siseministeerium otsib teistest riikidest saabunud inimestele eesti keele ja kultuuri õppe läbiviijat

laine uudised-laine
20. september 2018
Siseministeerium otsib partnerit, kes korraldaks Eestisse elama asunud araabia keelt rääkivatele inimestele eesti keele kursusi ning Eesti ühiskonda ja avalikke teenuseid tutvustavaid infopäevi.

Erinevatest uuringutest on selgunud, et Eestisse teistest riikidest saabunud inimesed ja need, kelle emakeel ei ole eesti keel, osalevad ühiskonnas vähem ning nende toimetulek tööturul on halvem kui eesti keelt emakeelena rääkivatel inimestel. Siseministeeriumi korraldatav taotlusvoor on mõeldud selleks, et parandada väljastpoolt Euroopa Liitu pärit araabia keelt rääkivate inimeste toimetulekut Eesti ühiskonnas.

Projekti elluviija korraldab A1, A2 ja B1 taseme eesti keele kursusi vähemalt 50-le inimesele Tallinnas. Kursused toimuvad Tallinnas 5-10-liikmelistes gruppides, kursuse maht on vastavalt keeleõppe tasemele 100 või 200 akadeemilist tundi.

Lisaks keeleõppele on projekti elluviija ülesanne korraldada sihtrühmale Eesti ühiskonda ja avalikke teenuseid tutvustavaid infopäevi. Infopäevadel tutvustatakse koostöös erinevate avaliku sektori organisatsioonidega Eesti ajalugu ja kultuuri, poliitilist süsteemi, sotsiaal- ja õigussüsteemi ning muid praktilisi küsimusi nagu liikluskorraldus, dokumentide taotlemine ja maksude maksmine. Infopäevadel saab osaleda vähemalt 100 inimest.

Projekti tegevusteks on ette nähtud kuni 150 000 eurot. Projekti rahastatakse 75% ulatuses Euroopa Liidu Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ning 25% riiklikust kaasfinantseeringust.

Projekti elluviija võib olla valitsusasutus või selle hallatav asutus, rahvusvaheline organisatsioon, avalik-õiguslik või eraõiguslik juriidiline isik. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. oktoober.

Rohkem infot taotlusvooru kohta leiab SIIT.

Parimate soovidega

Marion Tamberg
kodakondsus- ja rändepoliitika osakond
Siseministeerium

612 5281 | 5349 9069
Pikk 61, 15065 Tallinn