Uudised

Siseministeerium otsib tunnustamiseks siseturvalisuse vabatahtlikke ja nende toetajaid

laine uudised-laine
18. jaanuar 2016

Siseministeerium soovib tunnustada siseturvalisuse vabatahtlikke ja neid toetavaid ettevõtteid, asutusi, ühinguid ja eraisikuid. Anna kandidaadid üles hiljemalt 31. jaanuariks.

Vabatahtlikel on asendamatu roll ohutu ja turvalisuse ühiskonna loomisel ja tagamisel. Seepärast on valitsusel lisaks materiaalse ja moraalse toe kõrval oluline ülesanne tunnustada oma tegevuste ja tulemustega esiletõusvaid vabatahtlikke päästjaid, merepäästjaid ja abipolitseinike ning samuti tänada nende toetajaid.

Tunnustuse pälvinud vabatahtlikud ja nende toetajad tehakse teatavaks varakevadel pidulikul vastuvõtul Siseministeeriumis.

Minister Pevkur palub esitada Siseministeeriumile kandidaadid toetaja-tunnustuste andmiseks ettevõtetele, asutustele, ühingutele või eraisikutele hiljemalt 31. jaanuariks 2016 e-posti aadressil vabatahtlikud@siseministeerium.ee või märksõnaga „Siseturvalisuse vabatahtlike ja nende toetajate tunnustamine“ Siseministeeriumi aadressile Pikk tn 61, 15065 Tallinn.

Aasta vabatahtliku päästekomando või reservpäästerühma kandidaadid esitada Päästeametile (rescue@rescue.ee, Raua 2, 10124 Tallinn) ning aasta abipolitseinike rühma ja aasta merepäästeühingu kandidaate Politsei- ja Piirivalveametile (ppa@politsei.ee, Pärnu mnt. 139, Tallinn, 15060) samuti hiljemalt 31. jaanuariks 2016.

Täiendav informatsioon, sealhulgas tunnustamise statuut ja kandidaatide esitamise vorm on Siseministeeriumi veebilehel www.siseministeerium.ee/vabatahtlikud.

Lugupidamisega
Hanno Pevkur
siseminister