Uudised

Sootereotüüpide koolitus kooli- ja lasteaiajuhtidele

laine uudised-laine
24. oktoober 2016

Praxis ootab koolide ja lasteaedade juhte koolitusele „Kuidas murda soostereotüüpe koolikeskkonnas?“, mis annab praktilisi soovitusi ja näpunäiteid, kuidas sooteadliku juhtimise kaudu on võimalik toetada kolleege ja luua positiivset koolikliimat.

Ühepäevane koolitus toimub 1. novembril Tartus ja 16. novembril Tallinnas. 

Koolitajateks on Praxise haridusvaldkonna ekspert Eve Mägi ning Praxise soolise võrdõiguslikkuse ekspert ja Tartu Ülikooli soouuringute lektor Helen Biin. Ajakavaga saab tutvuda Praxise lehel.

Koolituse osalemistasu ühele osalejale on 15 eurot ning koolituse läbinutele väljastatakse Tartu Ülikooli täiendkoolituse tunnistus.

Kui oled huvitatud, kinnita enda osavõtt osavõtuankeedil – Tartu koolitusele tulles siin (hiljemalt 25.10) ja Tallinna koolitusele tulles siin (hiljemalt 7.11).

Lisainfo:
Helen Biin
helen.biin@praxis.ee

Projekti „Soolise võrdõiguslikkuse alase täienduskoolituse väljatöötamine ja korraldamine koolijuhtidele“ toetab Hasartmängumaksu nõukogu.