Uudised

Sotsiaalministeerium kutsub seminarile tööst pagulasperedega

laine uudised-laine
5. detsember 2016
Sotsiaalministeerium kutsub kõiki huvilisi 13. detsembril toimuvale seminarile “Töö pagulasperedega Šotimaa näitel” Tallinna Ülikooli Konverentsikeskuses.

Seminar toimub inglise keeles koos sünkroontõlkega eesti keelde. Sündmus korraldatakse Norra toetuste programmi „Kodune ja sooline vägivald“ raames. Seminar on tasuta.

Päevakava:

9.30 Registreerumine

10.00 Avasõnad: Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna juhataja Liina Kanter

10.10 Dundee Naiste Keskust ja selle tegevusi tutvustab Fatima Ramzan. Fatima räägib keskuse toimimisest, vabatahtlike kaasamisest keskuse töösse, samuti keskuse rahastamisest. Lisaks sellele koostööst teiste organisatsioonidega ning keskuse tegevuse mõjust uussisserändajatele sisseelamisel Šotimaa ühiskonda.

11.00 Tööst naistega räägib Kairit Khadija Nassir. Kairit räägib tööga kaasnevatest väljakutsetest, kultuurilistest erinevustest, naistele loodud õppekeskkonnast, (seksuaal-)vägivalla ennetusest. Lisaks teeb sissepõike pagulaspere elu-olusse ja teemadesse, millest avalikkuses ei räägita.

12.00 Lõuna Frens Cateringilt

13.00 Tööst lastega räägib Kairit Khadija Nassir. Kairit räägib vanemlike oskuste õpetamisest, lastevastase vägivalla ennetamisest, sundabieludest, naiste ümberlõikamisest jms.

14.00 Paus

14.20 Tööst meestega räägib Kairit Khadija Nassir. Kairit räägib meeste kohanemisest uues kultuuriruumis, väljakutsetest töökoha leidmisel, peresuhetest jms.

15.00 Olukorrast Eestis, riigi perspektiivist räägib Sotsiaalministeeriumi nõunik Kaisa Üprus-Tali

15.20 Seminari lõpetamine

Registreeru seminarile.

Šotimaal Dundee linnas tegutsev Naiste Keskus on enam kui 45 aastat aidanud kohaneda pagulastel ja uusimmigrantidel. Keskuses toimub väga palju erinevaid tegevusi alates keeleõpingutest lõpetades kutseõppe ja vägivalla ennetuse programmidega. Keskusesse tulnud naised võisid kodumaal olla allasurutud, kuid pakkudes neile inimlikku suhtlust ja erinevaid ühistegevusi, avab keskus naistele uue maailma ja võimaluse üles leida oma mina. Niimoodi ennetatakse ka pagulaste isoleerumist ühiskonnast. Naiste Keskus tegeleb korraga sadade naistega, kel igaühel oma taust, oma lugu ja omad unistused.

Fatima Ramzan töötab Naiste Keskuses peamiselt õpetajana. Populaarseim grupp õpilasi on naised vanuses 50+. See on ühtlasi ka kõige keerulisem grupp, kuna vanemaealised naised on konservatiivsemad ja rohkem kinni soorollides. Samuti korraldab Fatima erinevaid kultuuriüritusi, juhendab vabatahtlikke, koordineerib keskuse toitlustust ja tegeleb paljude muude teemadega. Fatima ütleb, et ta armastab õpetamist ja naiste julgustamist olema enesekindlam ja tegusam, kui ehk nende traditsiooniline roll perekonnas seni on olnud.

Kairit Khadija Nassir – Elanud Iraagis, tundes Kurdi, Iraagi ja Pakistani päritolu inimeste kogukondi, elab Kairit nüüd Šotimaal ja on pagulasnaistele olnud tugiisikuks juba 11 aastat. Kairiti sõnul on eraldi vaja pühenduda naiste integreerimisele ühiskonda moslemitest perekondade puhul, kus naised kipuvad jääma kodudesse. Samuti on Kairiti sõnul oluline keskenduda meestele, et ka nemad oskaks arvestada uue kultuuriruumi, seaduste ja võimalustega.

Lisainfo: Rainer Rohtla rainer.rohtla@sm.ee; Kaisa Üprus-Tali kaisa.uprus-tali@sm.ee