artikkel

Sotsiaalministeeriumi strateegiliste partnerite teine konkurss, infotund 09.09

laine
30. august 2019
Foto:
Sotsiaalministeerium avab 16. septembril strateegiliste partnerite leidmiseks II taotlusvooru. Strateegilisi partnereid valitakse kuni nelja-aastaseks perioodiks, varem rahastati koostööpartnerite olulisi tegevusi hasartmängumaksu nõukogu kaudu vaid kuni üheks aastaks. 

Toimub strateegiliste partnerite otsingu infotund, kus selgitatakse täpsemalt strateegilise partnerluse olemust, ministeeriumile prioriteetseid teemasid ja otsingu tehnilist korraldust.

Teise strateegilise partnerite vooru teemad on:

  • Eesti elanike vaimse tervise ja heaolu edendamine;
  • Puudega ja psüühikahäirega inimeste huvikaitse ja võimestamine;
  • Vanemaealiste huvikaitse;
  • Ühiskonna võimestamine mitmekesisuse ja vähemusgruppide võrdse kohtlemise küsimustes;
  • Laste heaolu ja kaasatuse edendamine.

Strateegilise partnerluse puhul rahastab riik kuni 80%, omafinantseeringuna  peab partner lisama 20%. Pool omafinantseeringust võib panustada mitterahalise maksena, näiteks vabatahtlike kaasamisega.

Strateegilise partnerluse taotlusi hindab ja läbirääkimisi peab sotsiaalministeerium. Hindamisotsused ja toetuse väljamaksed teostab Riigi Tugiteenuste Keskus. Heaks kiidetud taotluste elluviimise periood algab 01.01.2020.

Kutsume Teid osalema esmaspäeval s.o. 9.septembril kell 12.00 ministeeriumide ühishoonesse infotunnile. Palume end registreerida siin: REGISTREERING

Kohtumiseni

Merit Havi
finantspeaspetsialist | Finantsosakond
6269 284 | Merit.Havi@sm.ee

Sotsiaalministeerium
Suur-Ameerika 1 | 10122 Tallinn
626 9301 | http://www.sm.ee