Uudised

Sügiskuud EMSLis: maksud, raha ja uus valitsus

laine uudised-laine
30. jaanuar 2017

EMSLis võtavad suurema osa ajast tööd, mille tulemusi ei näe täna või homme me isegi, veel vähem teised. Anname kord kvartalis ülevaate, mille eest me eelkõige huvikaitse vallas seisame ja kuidas vahepeal läinud on. Suvest külmade tulekuni väga palju uusi teemasid lauale ei tõusnud, aga üht-teist on tehtud:

Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsioon ning lootused uuele valitsusleppele

Ühisnädalal lubatud EKAKi teemalist kuulamist Riigikogus ei toimunud, sest valitsusevahetus tõi Riigikogu liikmete lauale palju olulisemat. Siiski peaks parlamendi suures saalis toimuv kodanikuühiskonna teemaline arutelu veebruari teises pooles aset leidma.  

Valitsusläbirääkimistel ei jätnud me aga meelde tuletamata, mida vabakond vajab: leppesse sai rahastamise korrastamine, sotsiaalse ettevõtluse arendamine, avatum valitsemine. Kuigi kobareelnõuna aasta lõpus parlamendis heakskiidetud maksupakett päris me ettepanekutest ei lähtunud, annab eluasemelaenu intressidele maksuvabastuse vähendamine iseenesest rohkem soodustust ka annetustele. Uus siseminister plaanib veebruaris viia valitsuskabinetti memorandumi vabaühenduste rahastamisvõimaluste mitmekesistamisest, mis EMSLi ettepanekute põhjal valmib. Hasartmängumaksu seaduse muutmine sai valitsuse tööplaani tähtajaga aprill.

Hasartmängumaksu seaduse ülevaatamisega kiire

Valitsuse tegevusprogramm näeb ette “ettepaneku esitamist Hasartmängumaksu Nõukogu kaudu jaotatavate vahendite ümbersuunamiseks valitsemisaladele seatud eesmärkide täitmiseks nii, et praegused nõukogu kaudu otsesed suuremad kasusaajad ei oleks kahjustatud”. Aprilliks, et juba järgmise aasta eelarves uue kokkuleppega arvestada. Eestvedajaks on Rahandusministeerium, kes teisi olulisi osapooli kaasab.

Veel eelmise aasta novembris korraldasime puuetega inimeste organisatsioonidega arutelu, kus täpsustasime Sotsiaalministeeriumile pakutava plaani detaile ja lahendasime murekohti, teiste seotud rühmadega plaanime samuti kohtuda. Kultuuriministeeriumil on teha veel nn “koera-saba-jupp”, 4% kultuuri rahastmisega seotu, omalt poolt hoiame silma peal kultuuriühenduste huvidel. Haridus- ja Teadusministeeriumiga oleme jõudnud koostööni noorte valdkonna muutuste osas, haridusteemades veel mitte. Täpsemat infot saab Siimult (siim@heakodanik.ee).

Maksuseadused kodanikualgatust soosivaks

Siseministeerium saatis meie pakutud ettepanekud annetamise soodustamiseks Rahandusministeeriumile, kes vastas, et mõistab maksuvabastust vabatahtlike päevarahale, kuid ettepanekuid annetustele suuremate soodustuste võimaldamiseks siiski mitte. Uue siseministri toel püüame paremat tulemust saavutada valitsuskabinetis, kuhu meiepoolse sisendiga memorandum peaks jõudma veebruari algul. Sellel teemal on eestvedaja Alari (alari@heakodanik.ee). Veebruaris kohtume ka Riigikogu fraktsioonidega, et selgitada ja detaile üle käia.

Valitsus leppis Norra raha prioriteetides kokku

22. detsembril arutati valitsuskabinetis valitsuse eelistusi Norra ja EMP toetuste programmide osas. Vabaühenduste Fond tuleb lubatud mahus (4M€) niikuinii, hämarad on seni teised valdkonnad ja neile konkreetselt eraldatavad summad. Praegu käib täpsustuste teemal ping-pong Rahandusministeeriumi, teiste ministeeriumide ja Norra vahel.

Katuseraha

16. veebruaril toimub Korruptsioonivaba Eesti poolt veetav ümarlaud, kus otsime uusi viise katuseraha probleemidega tegelemiseks ja lepime kokku vastutuses.

Sotsiaalne innovatsioon vabaühendustes

Avaliku sektori ja sotsiaalse innovatsiooni rakkerühm on jõudnud plaanidest tegevusteni. Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku ja Heateo SA eestveetud sotsiaalse ivnnovatsiooni võrgustiku lähiaastate tegevuskavas võtsime EMSLi vastutuseks töötada rahastamismudelitega riigieelarvest, tegeleda vabaühenduste digi- ja juhtimisoskustega. Need on kõik teemad, mis on osaks me uuest strateegiast.