artikkel

Tallinna rohelise pealinna rahvakogu ettepanekud

laine
8. jaanuar 2024
Foto:

Eesti kolmas kliimakogu – Tallinna rohelise pealinna rahvakogu – tegi novembri alguses linnavalitsusele 39 ettepanekut, kuidas rohealasid hoida, lisada ja omavahel paremini ühendada. 

Tallinna elanikkonda esindav 50-pealine mini-Tallinn tõestas, et kliimasoojenemisega kohanemiseks eelistavad pealinlased tänasest rohkem taskuparke, looduspõhiseid lahendusi ja vett läbi laskvat pinnast, loodussõbralikke terviseradu, kõrghaljastuse säilitamist, rohe- ja rannaalade loodusliku kvaliteedi hoidmist ja suurte rohealade looduskaitse alla võtmist, samuti tühjade alade ja lagunevate hoonete asemele rohealade loomist. Ettepanekud puudutasid ka autoliikluse piirkiiruse langetamist ja liikluse rahustamist, et vähendada müra ja saastet. Lisaks mitmeid ettepanekuid, kuidas linlasi roheteemadel paremini teavitada ja neilt sisendit koguda, sh korraldada olulistel teemadel edaspidigi rahvakogusid.  

Tallinna rohelise pealinna rahvakogu eesmärk oli katsetada rahvakogu kui uuenduslikku linlaste kaasamise meetodit.

Mini-Tallinn kogunes oktoobris ja novembris 2023 kolme nädalavahetuse jooksul viiel päeval, et kuulata ekspertide ettekandeid, tutvuda huvirühmade seisukohtadega ning selle pinnalt töötada välja ettepanekud linnale. Rahvakogu liikmed töötasid kõigil päevadel rühmades, igas abiks arutelujuht. Rahvakogu töökeelteks oli eesti, vene ja inglise keel, et tagada mitmekeelses Tallinnas head osalusvõimalused.   

Rahvakogu ettepanekutele annab 2024. aasta alguses avaliku vastuse abilinnapea Vladimir Sveti veetav juhtrühm. Rühma kuuluvad Tallinna ametite juhid, strateegiadirektor ja linnavolikogu keskkonna- ja kliimakomisjoni esimees. Juhtrühm  vastutab ka rahvakogu ettepanekute elluviimisest teavitamise eest.

Tutvu Tallinna rohelise pealinna rahvakogu ettepanekutega 1) lühiformaadis slaididel või 2) põhjalikumas raportis, kus ka osalejate profiil ja rahvakogu protsessi kirjeldus.

Vaata video kujul kokkuvõtet.

Tallinna rohelise pealinna rahvakogu korraldas Tallinna Strateegiakeskus koostöös DD Demokraatiakeskusega.