Uudised

Täna pälvivad mitmekesised tööandjad kvaliteedimärgise „Austame erinevusi“

laine uudised-laine
16. september 2020

Eesti Inimõiguste Keskus ja Sotsiaalministeerium tunnustavad täna kvaliteedimärgisega “Austame erinevusi” 32 tööandjat, kes on võtnud fookusesse mitmekesisuse ja kaasatuse edendamise oma organisatsioonis.

Esmakordselt pälvivad tunnustuse Telia Eesti, ADM Interactive, Pipedrive, IPF Digital, SOL Baltics, VIA 3L, Vabaühenduste Liit, Playtech Estonia, Ellex Raidla, Prisma Peremarket, Nordea Bank Abp Eesti filiaal, Creditstar Group, Vanalinna Ehitus, Enics Eesti ja Töötukassa. Märgised annab pidulikult üle sotsiaalminister Tanel Kiik Fotografiska kohvikus toimuval tunnustusüritusel. 

Mitmekesisuse juhtimine on muutunud Eesti töömaastikul järjest olulisemaks, sellega teadlikult tegelevad organisatsioonid on edukamad, innovaatilisemad ja kohanevad kiiremini muutustega. “Austame erinevusi” on märgis tööandjale, kes peab lugu võrdsest kohtlemisest ja kaasavast organisatsioonikultuuri ning kelle sisuline töö mitmekesisuse juhtimisel on eeskujuks ka teistele. “Lähtume ADMis alati inimestest ja peame oluliseks kõikidest töötajatest päriselt hoolimist, sest iga inimene on väärtuslik. Just see teebki meid organisatsioonina tugevaks,” ütles esmakordselt märgisega tunnustatud ADM Interactive’i personalijuht Sigrid Pedak

Pedaku sõnul peab ettevõte “Austame erinevusi” märgist ka omamoodi kvaliteedinäitajaks, mis näitab märgise saanud organisatsiooni pühendumist mitmekesisuse toetamisele ning seeläbi ka parema töökeskkonna ja ühiskonna loomisele. “Need on olulised väärtused, mida peab iga tulevikku vaatav ettevõte ja asutus järgima,” kinnitas Pedak.

Mitmekesisuse märgis annab Eesti Töötukassa personalijuhi-tööandjatega koostöö nõuniku Kristiina Palmi sõnul võimaluse juhtida nii organisatsiooni sees kui töötukassa kliendisuhtluses veel enam tähelepanu sellele, et maailm meie ümber muutub oluliselt mitmekesisemaks, kui inimeste erinevaid vajadusi märgata, mõista ja aktsepteerida suudame. „Erinevuste väärtustamisest võidamegi ju kõik – nii töö- kui igapäevaelus,“ kinnitas Palm. Ka Töötukassa pälvib 2020. aastal esmakordselt mitmekesise tööandja märgise.

Märgist “Austame erinevusi” annab välja Eesti Inimõiguste Keskus ja selle on ellu kutsunud sotsiaalministeerium. Märgis kehtib kaks aastat ja tänavu antakse seda välja teist korda. Tunnustusüritusel õnnitletakse lisaks kõiki 2018. aastal märgise pälvinud organisatsioone, kes pikendasid märgist järgmiseks perioodiks, nende seas näiteks Swedbank, Kaubamaja ja Häirekeskus. 

Lisainfo:
Liina Rajaveer, Eesti Inimõiguste Keskuse mitmekesisuse ja kaasatuse valdkonna juht
liina.rajaveer@humanrights.ee