Uudised

Tänavu on arendavate teraapiate võimaldamiseks palunud Lastefondilt abi rekordiliselt suur arv erivajadustega laste peresid

laine uudised-laine
15. oktoober 2018
Käesoleva aasta alguses juhtis TÜ Kliinikumi Lastefond oma iga-aastase põhikampaaniaga Üleannetus tähelepanu haigetele lastele vajalikele arendavatele teraapiatele, mille võimaldamiseks ei ole riiklikud vahendid piisavad. Pärast aktiivset kampaaniaperioodi on fondi poole pöördunud veel lisaks 13 peret, kes vajavad raskelt haigele lapsele teraapiate võimaldamiseks tuge.

Arendavate teraapiate eesmärk on erinevate haiguse tõttu häirunud funktsioonide parandamine, arengu toetamine ning lähtuvalt lapse erivajadusest igapäevatoimingutes toimetuleku edendamine. Riiklikud vahendid ei ole aga piisavad, et tagada kõikidele lastele järjepidevalt arendavaid teraapiaid, mida nad haigusest tulenevalt vajavad. Lisaks on erinevate terapeutide teenuseid keeruline saada lastel, kes elavad maapiirkonnas või kellel ei ole mingil muul põhjusel võimalik käia teenusel.

Seega aitab Lastefond haigeid lapsi kasvatavatel peredel tasuda lapse muusika- ja ratsutamisteraapia eest ning võimaldab nende ja lisaks ka füsio- ja tegevusterapeudi teenuse kättesaadavust kodutingimustest, kattes teenuse lisamahu, mida riiklikest vahenditest ei kompenseerita. Lisaks aitab fond tasuda ka individuaalse ravivesivõimlemise kulud, mis on raviarsti poolt lapsele näidustatud, kuid mida riiklikud vahendid ei kata.

Kuna arstide ja terapeutide hinnangul on arendavaid teraapiaid vajavaid lapsi Eestis oluliselt rohkem, kui Lastefond aasta alguses toetas, soovis heategevusorganisatsioon edastada kampaaniaga muuhulgas sõnumit, et nende laste pered, kellele on arendavad teraapiad tänaseni kättesaamatuks jäänud seoses liiga kauge elukohaga keskusest või riiklikult piiratud rahalise mahu tõttu, on toetuse saamiseks oodatud pöörduma Lastefondi poole. Nii on käesoleva aasta jooksul fondini jõudnud lisaks 13 uut toetustaotlust erivajadustega laste peredelt.

Seega toetab nüüd Lastefond regulaarselt 30 haiget last kokku 40 arendava ja nende seisundit parandava teraapia treeninguga. Neist treeningutest 24 moodustavad ratsutamisteraapia, 5 füsioteraapia, 4 individuaalse ravivesivõimlemise, 4 muusikateraapia ning 3 tegevusteraapia seansid.

Kampaania Üleannetus eesmärk on koguda 120 000 suurune annetussumma, mis võimaldaks katta 35 järjepideva arendava teraapiaseansi kulud kolme aasta jooksul. Rahaline eesmärk ei ole veel paraku täitunud ning arendavate teraapiate toetuseks on augustikuu lõpuga kogunenud 67 243 eurot, millest on fond kaheksa kuu jooksul tasunud teraapiate tarbeks ligi 35% ehk 23 671 eurot.

Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves avaldab ääretult suurt heameelt, et Lastefond on oma käesoleva aasta põhikampaania sõnumiga jõudnud paljude abi vajavate peredeni, kus laps vajab haigusest tulenevalt mõnda arendavat teraapiat. “Oleme saanud palju taotlusi arendavate teraapiate toetamiseks ja nende arv järjest kasvab, mis annab väga selge ja jõulise sõnumi, et arendavate teraapiate vajadus on väga suur ning perede võimekus neid järjepidevalt võimaldada väike,” ilmestab Ilves probleemi ning selgitab, et samas on just järjepidevus see, mis annab teraapiate puhul tulemusi.

Samas ta tõdeb, et arvestades asjaolu, et ühe teraapiatunni hind küündib kuni 40 euroni, on fondil vaja abi vajavatele lastele regulaarsete teraapiate võimaldamiseks heade annetajate tuge. “Kutsume siinkohal üles kõiki südamlikke Eesti inimesi andma endale jõukohane panus arendavate teraapiate toetamiseks, et saaksime tõesti kõiki neid lapsi, kes teraapiaid väga vajavad, toetada seni, kuni tuleb riiklikul tasandil nende oluliste teenuste parem ja efektiivsem rahastus,” kutsub ta kõiki heasüdamlikke inimesi üles panustama haigete laste ravitingimuste parandamisse.

Raskelt haigetele lastele arenguks vajalikke teraapiaid on võimalik toetada, tehes ülekanne SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontole ja lisades selgituseks “teraapiad”:

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813.

SA TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi lastehaiglate juures tegutsevaid heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku üle nelja ja poole miljoni euroga. Lastefondi vahendusel on võimalik haigeid lapsi aidata hakates püsiannetajaks aadressil https://www.lastefond.ee/pusiannetus/vormista-pusiannetus/. Toetuse taotlemiseks või abivajajatest teada andmiseks palume kirjutada e-mailile info@lastefond.ee.

Lisainfo:

Eveli Ilves

SA TÜK Lastefondi toetusjuht

Tel: (+372) 51 78 566

E-post: eveli.ilves@lastefond.ee