Uudised

Tasuta e-kursus e-valimiste mõjust (english below)

laine uudised-laine
26. september 2016

(English below) Johan Skytte poliitikauuringute instituut viib sel sügisel läbi tasuta online kursuse “E-valimiste levik ja mõju”. Kursus on ingliskeelne ja kestab kaheksa nädalat alates 17.10.2016 kuni 11.12.2016. Kursuse lektorid on Kristjan Vassil, Mihkel Solvak, Priit Vinkel ning mitmed külalislektorid.

Kursuse jooksul käsitletakse:

  • Eesti e-riigi toimimise printsiipe ning senist arengut
  • e-valimiste arengut ja kasutusmustreid tänapäeval;
  • e-valimiste mõju valimisosalusele ja valimistulemustele;
  • valimistel osalejate huvitavaid käitumuslikke aspekte. 

Kursuse materjalina on kasutatud unikaalset ja rikkalikku empiirilist materjali e-valimiste kohta nagu näiteks 10 aastat e-valimiste ajalugu katvad küsitlusandmed, e-valimiste sessioonide anonümiseeritud logid ja ametlikud valimistulemused.

Arvestades e-riigi ja e-valitsemise arengutrendi, on kursuse läbimisest kasu eeskätt e-riigi arhitektuuri mõistmisel ja tundmaõppimisel, millest on kujunemas järjest relevantsem oskus tööturul.

Kursus on ülesehitatud iganädalaste videoloengute ja õppematerjalide põhiselt. Kursuse edukaks läbimiseks peavad osalejad sooritama edukalt iganädalased testid. Kursuse edukalt sooritanud saavad Tartu Ülikoolilt vastava sertifikaadi. 

Registreerimine toimub aadressil: https://goo.gl/5VVDan . Registreerimise lõpptähtaeg 14.10.2016.

Lisainfo: Anna Beitane, (anna.beitane@ut.ee).

Kursust rahastatakse majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kaasabil Euroopa Sotsiaalfondi toetusskeemist „Digitaalse kirjaoskuse suurendamine“. 

 

Message for professionals and organizations 

Johan Skytte Institute of Political Studies is opening a new online course (MOOC) this autumn semester – ‘Diffusion and Impact of Internet Voting’, which will be taught in English and will last from 17.10.2016 to 11.12.2016. 

The course primarily targets non-ICT students and professionals, working and/or studying in Estonia, who are interested in widening their knowledge about e-government in general, and internet voting, in particular; but applicants from ICT backgrounds and other external participants are also welcome to the course.

During the MOOC, students will learn about the theory and foundational pre-requisites of e-government in Estonia; diffusion and usage of electronic voting; impact on voter turnout and electronic results as well as behavioural aspects and the future of internet voting. The course is unique in employing a wealth of empirical evidence – including 10 years of survey data on e-voting, actual log data on voting sessions and aggregate election data – to demonstrate the development and usage of internet voting.

Taking into account the spread and extensive use of e-government in Estonia as well as increasing digitalisation of e-services at the global scale, the following course could become a good addition to enhancing participants understanding behind the e-governance architecture and improving one’s data literacy.

The course is compiled of weekly video lectures and additional reading and study material. At the end of the course, students who successfully complete weekly quizzes will receive the University of Tartu certificate.

All interested can register to the course at: https://goo.gl/5VVDan . The registration deadline is 14.10.2016.

In case of additional questions regarding the course, do not hesitate to contact Anna Beitane, (anna.beitane@ut.ee).

This e-course is created with the support of the European Social Fund programme “Increasing Digital Literacy” and Estonian Ministry of Economic Affairs and Communications – public procurement No.161644 “Kahe infoühiskonnaalase õppeaine ainekavade ja õppetöö läbiviimise tellimine.