artikkel

Uus aasta, uued ja vanad väljakutsed

laine
9. jaanuar 2023
Foto:

Vabaühenduste Liidu juhataja Kai Klandorf vaatab tagasi lõppenud aastale ja arutleb, mida toob alanud 2023. aasta.

Kõigepealt tänan kõiki, kes on oma aega ja energiat panustanud kogukonna, inimeste heaolu, keskkonna või mõne kindla valdkonna arengusse. Viimastel aastatel on vabaühendused korduvalt tõestanud, et on riigile võimekad ja head partnerid ning reageerinud pandeemia ajal ja Ukraina sõjapõgenike vastuvõtul kiiresti ja efektiivselt. Aitäh teile tulemusliku tegutsemise eest!

Vaadates viimase aja uuringuid Eestis ja mujal, võib mitmeski mõttes rõõmu tunda. CIVICUS monitor ja värskelt avaldatud OECD kodanikuruumi raport hindavad Eesti vabakonda avatuks ja võimekaks. See areng on toimunud tänu laiapõhjalisele koostööle. Detsembri alguses möödus juba 20 aastat avaliku võimu ja kodanikualgatuste koostoimimise põhimõtete, EKAKi kinnitamisest Riigikogus. On palju, mille üle rõõmus ja tänulik olla.

Alanud aastale mõeldes on aga hinges väike murenoot. Möödunud aasta jooksul nägime, kui lihtne on meie väikese riigi demokraatlikke kokkuleppeid eirata, kui lihtne on seadusi muuta ja luua – ilma kaasamata. HÕNTE ja ÕPA on vahvad lühendid, mis mitte ainult ei ütle, kuidas õigusloome protsess peaks käima, vaid ka kuidas ja millal peaks erinevaid osalisi kaasama. Arusaadav, et valitsusel on kiire, kõigil on kiire. Aeglane, argumenteeritud ja arvestav arutelu on aga oluline osa demokraatiast ja see on koht, kus vabakonna ja valitsuse partnerlus peaks välja paistma.

Oluline pole, mis meie Vabaühenduste Liidus arvame keelest, punamonumentidest, perehüvitistest, liiklusseadustest. Me töötame selle nimel, et riigi valitsemine ja poliitikakujundamine oleks kaasav, arutlev ja teaduspõhine. Kaasamine võimaldab langetada kaalutletud, sihitud ja mõjusamaid otsuseid, et ennetada probleemide tekkimist otsuste elluviimisel. Avaliku sektori ja vabakonna koostöö poliitikakujundamisel suurendab avatust, otsuste tegemise läbipaistvust ja loodetavasti ka inimeste usaldust riigi vastu. Selleks, et kaitsta senist tööd ja edendada koosloomelise poliitikakujundamise suunas liikumist, on vaja jätkuvalt pingutada.

Sel aastal toimuvad riigikogu valimised. Vabaühenduste Liit koordineerib valimiste eel taas valimiste valvurite tööd. Valvurite roll on nõuda sisulist ja eetilist kampaaniat, et sellele järgneks hea valitsemine, mis lähtub ka koosloomelise poliitikakujundamise põhimõtetest.

Üks, mida me kõik teha saame, on innustada oma kolleege, vabatahtlikke, partnereid, sõpru, naabreid ja sugulasi valima minema. Valimisaktiivsus on Eestis olnud pigem madal, samas on just valimised need, mis määravad meie riigi edasise käekäigu. Lähme kõik 5. märtsil valima!

Soovin kõigile vabaühenduste inimestele, et jõud väärtusliku hoidmisel ei raugeks. Loodan, et uus aasta toob rohkem koostööd ja argumenteeritud arutelu, võimaldab võtta aega ja keskenduda olulisele. Koos toimetades saame ümbritsevat paremaks muuta ja jätkuvalt tulemuslikult tegutseda, et meie kogukondade, valdkondade, keskkonna ja inimeste heaolu ikka kasvaks.