artikkel

Tule arutelusarjale “Euroopal veab, Eesti veab!”

laine
13. märts 2017
Foto:
Eesti tüürib järgmisel poolaastal EL tööd ning ka vabaühendustel on võimalik rääkida kaasa selles, milliseid teemasid, küsimusi ning valikuid kõnelustes tähtsustatakse. Riigikantselei, Avatud Eesti Fond ja vabaühenduste liit EMSL korraldavad kuus kevadist arutelu just selleks, et rääkida Eesti rollist, võimalustest ja prioriteetidest Euroopa Liidu eesistujana.

Arutelusarja “Euroopal veab, Eesti veab!” avaüritus on esmaspäeval, 20. märtsil kell 15:00-18:00 Tallinna Ülikoolis (Narva mnt 29).

Eesti juhib 2017. aasta teises pooles esimest korda Euroopa Liidu Nõukogu tööd ehk otsib 28 riigi erinevates huvides kokkuleppeid, mis mõjutavad enam kui 500 miljoni inimese tulevikku. Eesti eesistumise prioriteedid tuginevad neljale väärtusele – uuendusmeelse, digitaalse, kaasava ja turvalise Euroopa Liidu arendamisele.

Euroopa tuleviku aruteludes selgitavad oma ala Eesti eksperdid lähemalt, millised on nende nelja väärtuse alla käivad teemad, mida Eesti eesistujana peab kõige olulisemaks, ning kuidas need mõjutavad Eesti ja ülejäänud Euroopa inimesi. Pärast Eesti eesistumise olulisemate teemade avamist ootame laudkondlikes vestlustes osalejate tagasisidet ja mõtteid, mida silmas pidada Eesti eesistumisprogrammi koostamisel.
Miks peaks vabaühendused aruteludes osalema?

Seal avatakse valitsuse koostatud EL Nõukogu eesistumise põhjalik programm, mille kõiki teemasid, rõhuasetusi ja ettepanekuid on keeruline anda edasi paberil. Aruteludel osaleb ka Eesti ametnike ladvik, kes selgitavad, miks valiti just sellised fookusteemad ning milliseid muutusi valitsus EL eesistujana nendes eest tahaks vedada. Teemapõhistes lauaaruteludes võetakse majandusarengu, rände-, kaitse-, kliimapoliitika ja teistegi teemadega seonduv veelgi detailsemalt lahti, et arusaadavamaks muutuksid EL tasandi otsuste seosed meie igapäevaelu või igapäevatööga.

Osalemiseks on kaks põhjust:

Esiteks, aruteludel saab tõenäoliselt parima teadmise sellest, millised EL otsused ja kuidas me tegevusvaldkonda mõjutavad. Sellele, kes tahab teha mõjusat tööd kas teenusepakkuja või huvikaitseorganisatsioonina, on selline ülevaade tähtis.

Teiseks, sisuprogrammi on võimalik oma ekspertteadmiste põhjal küsimuste, ettepanekute ja muu tagasisidega täiendada. Vabaühendustes on teadmist, mis aitab prioriteete eristada, probleemide erinevaid tahke märgata ning selle abil ka neile sobivamaid lahendusi leida. Lõpuks elame ja töötame Euroopa Liidus me ju kõik ning tahaks, et siin tehtud otsused saaks targad ning arvestavad.

Arutelud toimuvad 20. ja 29. märtsil Tallinnas, 22. märtsil Pärnus, 27. märtsil Narvas, 3. aprillil Tallinnas (IT-eriüritus) ja 5. aprillil Tartus. Kõik üritused jagunevad ettekanneteks ja lauaaruteludeks, v.a. 29.03 Tallinna üritus, kus ettekannetele järgneb lühem saaliarutelu. 20.03, 27.03 ja 29.03 üritused toimuvad nii eesti kui vene keeles sünkroontõlkega. Et vaim püsiks värske, pakutakse üritustel kohvi ja suupisteid.
Eesti eesistumise kohta loe lähemalt: https://www.eesistumine.ee/.

Aadressid.kellaajad ja aruteludele registreerimine SIIN.

Lisainfo arutelusarja kohta:
Andrei Liimets (Avatud Eesti Fond)
andrei@oef.org.ee / +372 5666 5142