Uudised

Tule Ida-Virumaa kooliharidusele appi

laine uudised-laine
26. oktoober 2015

Noored Kooli programm otsib osalejaid Ida-Virumaale, et sealse koolihariduse edenemisele kaasa aidata. 

Noored Kooli programm püüab sel hooajal leida rohkem osalejaid, kes oleks valmis minema õpetajana vähemalt kaheks aastaks Ida-Virumaale tööle. Programm paneb välja tuhande-eurose stipendiumi, mille saavad järgmisest aastast Ida-Virumaal alustavad Noored Kooli õpetajad mõlemal programmiaastal.

Noored Kooli programm on juba mitu aastat püüdnud suurendada võimekate ja motiveeritud osalejate arvu, kes on valmis pühendama vähemalt kaks aastat oma elust õpetamisele just Ida-Virumaa piirkonnas. „Ma olen ise mitu aastat Ida-Virumaal töötanud – tegemist on väga elujõulise, aga hariduse osas teistest maakondadest maha jäänud piirkonnaga. Ida-Viru koolidesse uute inimeste tulek parandab kindlasti kohalike noorte tulevikuväljavaateid. Püüame sel aastal Noored Kooli programmiga anda piirkonnale omalt poolt suurema toe“.“ rääkis Noored Kooli nõukogu esimees ja Swedbank Balti panganguse juht Priit Perens uuest stipendiumist.

Noored Kooli programm püüab võimalusel osalejaid suunata piirkondadesse ja koolidesse, kus on abi enim vaja. PISA haridusuuringute statistika näitab, et Ida-Virumaal läheb võrreldes teiste Eesti maakondadega koolihariduses kõige tagasihoidlikumalt. „Eesti keskmisega võrreldes on Ida-Virumaa lapsed võtmevaldkondades nagu lugemine, matemaatika ja loodusteadused ligi aasta aega maas,“ avas Ida-Virumaa fookuse tausta Noored Kooli tegevjuht Kristi Klaasmägi.

Noored Kooli programmi esimene osaleja Ida-Virumaal oli aastaid tagasi Helene Urva, kes praegu töötab Lennusadamas haridusprogrammide juhina. „Minul ei olnud kindlat plaani Ida-Virumaale minna, küll aga tahtsin ma oma 2 programmiaastat veeta kusagil maakoolis, linnast eemal. See, et ma sattusin Ida-Virumaale, oli tegelikult õnnelik juhus,“ rääkis oma Ida-Virusse sattumisest Helene Urva. „Ida-Virumaa on muu Eesti elanikele sageli avastamata imekaunis piirkond. Kaks aastat Maidla väikeses mõisakoolis olid minu jaoks väga tähenduslikud ja loodan, et jätsin mingi jälje ka oma õpilaste ja kooli elusse tervikuna,“ lisas Helene Urva.

Noored Kooli osaleja töötab kahe aasta jooksul koolis samadel tingimustel nagu teised alustavad õpetajad, saades õpetaja palka, mille alammäär Eestis on 900 eurot (bruto). Lisaks sellele saavad Noored Kooli osalejad programmiga liitumisel 800 eurot ühekordset stardiraha, mis katab osaliselt nende elamis-ja transpordikulud koolituste ajal. Alates järgmisest aastast saavad uued osalejad, kes asuvad tööle Ida-Virumaa eesti- või venekeelsetes koolides, eristipendiumi 1000 eurot aastas. Stipendiumi eesmärk on suurendada kandideerijate huvi Ida-Virumaale mineku vastu.

Lisainfo:
Helen Sabrak
Noored Kooli programmi kommunikatsioonijuht
Tel: 5662 5888
e-post: helen.sabrak@nooredkooli.ee