KÜSKi, maakondlike arenduskeskuste ja Kodanike Euroopa programmi koostöös toimuvad märtsist maini üle Eesti kohtumised vabaühendustega, kes on huvitatud rahvusvahelise koostöö tegemisest ning otsivad vastuseid küsimustele, kuidas alustada ja millist tuge on selleks võimalik saada.

Jutuks tuleb:

  • Rahvusvahelised projektid: miks ja kuidas teha rahvusvahelist koostööd;
  • Kodanike Euroopa programm. Rahvusvaheline koostöö EL tasandil: mida   silmas pidada, kuidas esitada edukaid taotlusi, milleks Kodanike Euroopa programm – edukate Eesti ja naaberriikide projektinäidete varal;
  • KÜSKi rahvusvahelise koostöö võimalused;

Mitmel pool jagavad kogemusi edukalt rahvusvahelist koostööd teinud ühingud ning kuulda saab, millega tegelevad ja saavad kasuks olla Euroopa Liidu teabekeskused.

Start 22. märtsil Tallinnas, hoia pilk aegadel ja kohtadel siin. Info täieneb jooksvalt.