artikkel

Tutvu EMSLi liikmetega: YFU Eesti

laine
8. september 2015
Foto: YFU Eesti

EMSLi liige YFU Eesti vahendab Eestisse ja Eestist vahetusõpilasi, andes noortele hindamatu kogemuse elust võõras kohas. Tegevjuht Kadri Eensalu seletab, miks see vajalik on ja kuidas ühing ise oma tege­vust näeb.

Millal ühing loodi?

YFU Eesti idee sai alguse, kui Rootsis elanud väliseestlane Anne-Pii Saare oli vahetusõpilane Ameerika Ühendriikides. Hiljem kolis ta oma kodumaale, Eestisse. Tänu Anne-Pii ja kaasamõtlejate abile läksid esimesed eestlastest vahetusõpilased Annely ja Katrin 1992. aastal Taani. 8. jaanuaril 1993. aastal asutasidki seitse inimest sihtasutuse YFU Eesti. Anne-Piist sai YFU Eesti esimene tegevdirektor, hilisem juhatuse ja nõukogu liige, vahetuspere, tugiisik ning ka vahetusõpilase ema.

Miks loodi?

YFU Eesti kuulub ülemaailmsesse võrgustikku, mis sai alguse 1951. aastal, kui äsja lõppenud II maailmasõja koledused ajendasid Rachel Andresenit astuma tegelikke samme sallivama ning rahulikuma maailma heaks. Ta oli veendunud, et kui eri rahvustest ja kultuuridest inimesed üksteist lähemalt tundma õpivad, ei teki nende vahel enam nii lihtsalt sellist vihavaenu, mis võiks põhjustada miljoneid inimelusid nõudnud sõdu. YFU Eesti asutaja Anne-Pii soovis omakorda luua just vabaks saanud Eesti noortele võimaluse kogeda maailma viisil, mis teda ennast niivõrd inspireerinud oli. Sel ajal oli välismaale reisimine ja teiste kultuuride, kommete kogemine midagi väga erakordset. Teisel maal, teises kultuuriruumis viibides sai noor lisaks keeleoskusele kaasa maailma kogemise kogemuse. Me ei saa mööda vaadata faktist, et ehkki internet toob maailma reaalajas koju kätte, on meedia ka eelarvamuste ning väärkujutelmade looja. Ilma teises kultuuris elamata ei ole võimalik realistlikult hinnata selles kultuuriruumis toimuva tagamaid. Vaid päriselu kogemus annab selleks võimaluse. Nüüdki, kui YFU organisatsioonide kaudu käivad aastas tuhanded noored vahetusaastal, kanname sama missiooni, mis alustades. Vahetusaasta avab inimest ja pakub talle võimaluse näha maailma teise nurga alt, kui seda seni on tehtud. Sellise kogemuse võrra rikkamate inimestega saame kasvatada ühiskonnas sallivust erinevuste suhtes. Hetkel Eestis toimuvad debatid on ere näide, et YFU missioon on endiselt asja- ja ajakohane.

Kui palju inimesi ühingus on?

Tallinna ja Tartu kontoris töötab üheksa inimest. Liikmeid on kokku üle 500, kellest 2/3 on noored. Aastaringses tegevuses ja konkreetse rolliga seotud on 134 vabatahtlikku, lisaks panustab hulk vabatahtlikke vastavalt võimalustele. Igal õppeaastal elab Eesti peredes ja õpib Eesti koolides üle 30 välisõpilase ja ligikaudu 80 Eesti õpilast õpib mõnes välisriigis.

Kust te toimetamiseks raha saate?

Tänavu saime toetust Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu, Hasartmängumaksu Nõukogust, Tartu linnalt, Tallinna spordi-ja noorsooametilt. Lisaks teenime sotsiaalse ettevõttena tulu õpilasvahetusprogrammi tasudest.

Põnevaim ettevõtmine, mis hetkel käsil?

YFU-l on laiahaardeline ülevaade maailma haridusest ja kultuuride kogemise kogemus. Oma kogemuse jagamiseks oleme asunud koostöös Huvitava Kooliga koolielu rikastama. Sügisest pakume lisaks kultuurikogemust täis keeletundidele ka toetajate otsimise ja annetuste kogumise põhitõdede jagamise tundi, mida viivad läbi vastava väljaõppe saanud YFU vabatahtlikud. YFU Eesti väärtuseks on inimesed, kes kannavad ühiselt põhimõtet “Koos on äge!”. Seetõttu on suure tähelepanu all vabatahtlike kaasamine ja arendamine, et hoida ja kasvatada suhtumist “minust sõltub…”. YFU 500pealise liikmeskonna haldamine on ajamahukas tegevus. Aprillis alustati aastast projekti “Nutikas YFU”, et luua vajaduspõhine ja käepärane IT-lahendus, mille abil kaardistatakse YFU kogukonna kompetentsid. See tööriist võimaldab leida huvide ja kogemuste põhjal mentoreid, mõttekaaslasi, huvigruppe või koostööpartnereid ning loob ühenduslüli erineva kogemuse ja aktiivsusega vabatahtlike vahel.

Mida on teistel vabaühendustel teilt õppida?

Koostöö viib edasi, kui ühendatakse tugevused ja võimalused ühtse eesmärgi saavutamise nimel. Enne uue algatuse või võrgustiku loomist tuleks ringi vaadata, kas Eesti juba arvukate ühenduste hulgas tegeleb keegi sama valdkonna teemaga, ning võimalusel liituda juba olemasoleva lahendusega, selle asemel et neid heas usus ja parimate soovidega lisaks luua, kulutades aega ja energiat juba teostatud lahenduse dubleerimiseks. Kui ühtsete eesmärkidega koostööpartnerite tugevused korvavad teineteise nõrkusi, siis on ühise eesmärgi saavutamine vaid järjepideva töö kaugusel.

Kus on ühendusel endal arenguruumi?

Oleme valmis kaasama rohkem oma ala eksperte väljastpoolt. Viimasel ajal tunneme, et oleme valmis ise rohkem sõna võtma ja kaasa rääkima, et jagada oma kogemusi, teadmisi ja väärtusi. YFU ootab endaga kaasa mõtlema eksperte, et saada head nõu meediasuhtluses. Ajakirjanikke, kes usuvad, et maailma kogemine on asendamatu väärtus. Oma ala eksperte, kes sooviksid inspireerida noori koolituste, töötubade ja mentorluse kaudu. Kui teile antaks üheks aastaks kolm miljonit eurot ja mitte ühtki tingimust selle kasutamisel, siis mida teeksite? Viiksime maailmatunnetamise kogemuse uuele tasemele – laiendaksime oma tegevust, toetaksime koole, õpetajaid jt olulisi koostööpartnereid ja muudaksime maailma veelgi.