Uudised

Ungari vabaühendused: jääme ja jätkame oma tööd

laine uudised-laine
14. juuni 2017
Teisipäeval, 13. juunil, peale kahte edasilükatud lugemist võttis Ungari parlament vastu seaduse välistoetustest rahastatud organisatsioonide läbipaistvuse kohta. Civilizáció nimelisse liikumisse koondunud vabaühendused usuvad, et seadus ei ole vajalik, see on stigmatiseeriv ning kodanikuühiskonda kahjustav.

Ebavajalik, sest Ungari vabaühendused on oma tegevuses läbipaistvad, toetajad ja rahastajad avaldatakse aastaaruannetes ning tegevused on avalikud. Stigmatiseeriv, sest seadus viitab justkui oleksid välisrahastuse toel Ungari ühiskonna heaks tegutsevad ühingud riigile ohuks. Kodanikuühiskonda kahjustav, sest seadus vähendab usaldust ühiskonnas ning seab kahtluse alla sõnavabaduse.

Vabakond on mitmekesine ja vabaühendused erinevad. Meid ühendab aga protest stigmatiseerimise ning missiooni nimel töötamise takistamise vastu. Igal aastal aitame miljoneid inimesi, abistades kodutuid, andes tasuta õigusabi ja pakkudes sotsiaalteenuseid, koolitades või toetades vähemate võimalustega lapsi ning eakaid, kaitstes keskkonda. Töötame teravate ühiskondlike probleemidega, mis saavad niikuinii teenimatult vähe tähelepanu ning teeme tihti tööd, mis peaks olema avaliku võimu kohus.

On põhjust karta, et uus seadus ei lõpeta juba mitu aastat kestnud valitsuse kampaaniat Ungari vabaühenduste vastu. Vastupidi, see paistab olevat lihtsalt järgmine samm pikemas protsessis, mille eesmärk on vabakond täielikult diskrediteerida. Demokraatia ei ole võimalik ilma sõltumatu ja kriitiliselt mõtleva tugeva kodanikuühiskonnata.

Meie, vabaühendused, oleme uhked oma erinevuste üle, kuid seisame ühiselt selle eest, et Ungari saaks paremaks ja elamisväärsemaks paigaks. Kõik organisatsioonid, keda uus seadus puudutab, peavad seda uut seadust tõlgendades meeles. Oleme veendunud, et seadus ei ole kooskõlas põhiseaduse ega rahvusvaheliste lepetega, see piirab ebaõiglaselt ühinemis- ning sõnavabadust. Seepärast, kasutades kõiki seaduslikke võimalusi, seisame me seaduse vastu. Me ei kao kuhugi ning jätkame oma tööd, sest ei kavatse jätta Ungari ühiskonda ning inimesi, kes loodavad meie abile.

Algset teksti loe siit.

Vaidlusaluse seaduse kohta loe lisa näiteks siit.