artikkel

Uue eakuse rahvakogu kutsub inimesi pensionisüsteemi reformima

laine
16. märts 2017
Foto:
Koostöö Kogu “kutsub kokku” uue eakuse rahvakogu, et Eesti eakatel oleks väärikas tulevik. Jutumärkides, sest rahvakogu olemus on igaühe osalemine ning igaühe panust nüüd oodataksegi.

Millist tööd teed Sina, kui oled 70- või 80-aastane? Mida Sa teed juba praegu selleks, et püsida selles vanuses heas füüsilises ja vaimses vormis? Või loodad pensionile, mille tähtsus järjest väheneb? Rahvakogu 2.0 ootab ideid, kuidas saaks Eesti inimeste vanaduspõlv olla õnnelikum, aktiivsem ja tegusam. Homsed eakad on tänased noored, nii et motivatsiooni teemasse süveneda peaks olema kõigil.

16. märsil käivitab Koostöö Kogu pensioniprogrammi raames uue eakuse rahvakogu, mis kutsub kõiki Eesti inimesi mõtlema kaasa neljal tulevikuteemal:

  • mida teha selleks, et ka eakatel oleks elamisväärne sissetulek?
  • kuidas tagada inimeste õppimine ja töötamine kõrge eani?
  • milline võiks olla lahendus, et inimesed ei lahkuks terviseprobleemide tõttu enneaegselt tööturult?
  • kuidas reformida pensionisüsteemi nii, et muutused oleksid kõigile lihtsad ja arusaadavad?

Piret Krummi telekool seletab ära, kuidas asjad rahvakogus käivad. Rahvakogu tulemusel loodab Koostöö kogu uue eakuse teema ühiskondlikult läbi arutada ning esitada Riigikogule ettepanekuid, mida on vaja riiklikult korraldada, et inimesed pikalt ja õnnelikult töötaksid, õpiksid ja elaksid.

Rahvakogu 2.0 kasutab kavalalt kollektiivsete pöördumiste õigust (eelmise rahvakogu tulemust!), tänu millele jäetakse vahele juhusliku valimiga kokkukutsutav arutelupäev (selline toimus 2013. aasta rahvakogul), selle asemel kogutakse toetusallkirju rahvaalgatusveebis, kust saab vhemalt 1000 toetusallkirja kogunud ettepanekud otse parlamenti saata.

Uue eakuse visioon  

Koostöö Kogu on koos partnerorganisatsioonidega välja töötanud uue eakuse visiooni aastaks 2050. Selle mõte on käivitada Eestis laiem arutelu tuleviku eakuse üle. Uue eakuse visioon ei paku lõplikke lahendusi, vaid loob tervikpildi, millise mõtlemise ja käitumise soosimise suunas on vaja tänaste probleemide kontekstis liikuda. Valitsuse algatatud pensionireform toetab süsteemi jätkusuutlikkust ja inimestele kindlustunde tagamist.

Selleks, et uue eakuse visioon saaks teoks, on vaja ühiskondlikke otsuseid ja suhtumise muutumist  neljas valdkonnas: eakapõlves kindlustatus, eneseteostus, tervis ja muutustega kohanemine. Neile teemadele rahvakogu keskendubki.

Uue eakuse rahvakogu etapid:

 

 

 

Uue eakuse rahvakogu veebipesas on ajakava, taustinfot ja ideede esitamise võimalus.

…ja see pole veel kõik! 

Kui sul eakate rahvakogule ideed antud, mõtle edasi sellele, kas rahvakogu meetod aitaks ka sinu organisatsioonis või kogukonnas elu edasi viia. Näpunäiteid, millal see meetod sobib ja millal mitte, juhiseid ja abi rahvakogu kasutamiseks leiad rohkem rahvakogu.ee.