Uudised

Uuring: Eesti inimeste suhtumine lesbidesse ja geidesse on paranenud

laine uudised-laine
23. mai 2017
Eesti inimeste suhtumine lesbidesse ja geidesse on kolme aastaga paranenud, homoseksuaalsust peab vastuvõetavaks 41 protsenti elanikkonnast. 

Täna avaldatud Eesti mahukaim LGBT-teemaline avaliku arvamuse uuring näitab, et võrreldes kolme aasta taguse ajaga peab homoseksuaalsust vastuvõetavaks märkimisväärselt rohkem inimesi. Kui 2014. aastal pidas homoseksuaalsust pigem või täiesti vastuvõetavaks 34 protsenti elanikkonnast, siis nüüdseks on nende inimeste osa kasvanud 41 protsendini. 

Homoseksuaalsust peab taunitavaks 52 protsenti elanikkonnast, kolm aastat pidas homoseksuaalsust pigem või täesti vastuvõetamatuks 59 protsenti vastajatest. Olulised erinevused suhtumises tulevad esile vastajate vanuse, koduse keele ja haridustaseme lõikes. Suhtumine geidesse ja lesbidesse on parem eestikeelse, samuti noorema või kõrgemalt haritud elanikkonna hulgas. 

“Samas arvasid vastajad, et homoseksuaalsust taunib ühiskonnas koguni üle kahe kolmandiku inimestest, mis uuringu põhjal kaugeltki nii ei ole. Olukorda nähakse palju tumedamates toonides, kui see tegelikult on,” ütles Eesti Inimõiguste Keskuse juht Kari Käsper.

Samuti on eestikeelsest elanikkonnast 23 protsenti kokku puutunud kampaaniatega, mis õhutavad sallimatusele homoseksuaalsete inimeste suhtes, 15-19 aastastest noortest puutus selliste kampaaniatega kokku koguni 40 protsenti vastajatest.

Olmeline suhtlus homoseksuaalsete inimestega on enamusele vastajatest vastuvõetav. Oluliselt positiivsemaks on muutunud suhtumine olukorras, kui oma laps oleks homoseksuaalne, suhtumine ei muutuks halvemaks 56 protsendil vastajatest, kolme aasta eest oli nende inimeste osa 40 protsenti. 

Tänavune uuring tõi samuti välja, et kooseluseaduse pooldajate ning vastaste hulk on võrdsustunud (vastavalt 45 ja 46 protsenti). Kolme aastaga on oluliselt kasvanud samasooliste abielu pooldajate hulk, mis on nüüdseks 39 protsenti. 

“Kui üldised trendid on selle mahuka uuringu põhjal pigem positiivsed, siis muret teeb suur lõhe suhtumises eesti- ja venekeelse kogukonna vahel,” sõnas Käsper. Eesti emakeelega inimesed toetavad kooseluseadust (56 protsenti) ja samasooliste abielu (47 protsenti) märkimisväärselt enam kui vene keele kõnelejad. Venekeelsest elanikkonnast toetab kooselu registreerimist vaid 21 protsenti ning samasooliste abielu 20 protsenti. “Ka homoseksuaalsuse defineerimisel pidasid vene keelt kõnelevad inimesed seda märksa enam haiguseks või hälbeks või halvustasid seda,” ütles Käsper. 

Täna avalikustatud uuringu viis Eesti Inimõiguste Keskuse tellimusel läbi Turu-Uuringute AS, märtsis ja aprillis küsitleti uuringu tarbeks silmast silma 1005 inimest. Kuna üldjoontes kasutati uuringus sama metoodikat ja samu küsimusi, mis 2014. ja 2012. aastal sarnaste uuringute puhul, võimaldab see jälgida elanikkonna arvamuse muutumist aastate jooksul. 

Tänavune uuring ning 2012. ja 2014. aasta uuringud on leitavad Eesti Inimõiguste Keskuse kodulehel: www.humanrights.ee/materjalid/avaliku-arvamuse-uuring-lgbt-teemadel-2017/

Lisainfo:

Ilmar Kahro

Eesti Inimõiguste Keskus

58864200