Uudised

Uuring: Skautlus pakub rõõmu ja valmistab noori ette tulevikuks

laine uudised-laine
16. september 2020

Täna tutvustab Tartu Ülikool uuringut, kus hinnati Eesti Skautide Ühingu tegevuse mõju noorte arengule. Kokkuvõtlikult uuringu tulemused kinnitavad, et skautlusega seotud noored ja lapsevanemad toovad esile skautluse kaudu arendatavaid oskusi ja pädevusi, mis vastavad igati tänapäevastele käsitlustele noorte arenguvajadustest ning ka OECD poolt sõnastatud tulevikutöö oskustele nagu sotsiaalne intelligentsus, kultuuridevaheline kompetentsus aga ka loovus ja kohanemisvõime, arendades mõtestamisvõimet ja oskusi oma tegevusi eesmärgipäraselt kavandada ning kommunikeerida. Skautluses nähakse positiivset mõju enesearengule, enesetõhususele ja vajalike teadmiste ja oskuste omandamisele, mis tulevad kasuks edasises elus.  

Skaudiliikumine, mis on saanud alguse enam kui sajand tagasi, on väga heas kooskõlas kõige kaasaegsemate arusaamadega noorte arengu põhimõtetest, tõdesid Tartu Ülikooli teadlased uuringuraportis. 

Uuringu läbiviimist juhtinud Tartu Ülikooli üldsotsioloogia dotsent Kairi Kasearu sõnul on noored ja noorsootöö Eesti viimasel ajal saanud suhteliselt palju tähelepanu, läbiviidud ja käimas on mitmeid noori ja nende eluolu käsitlevaid uuringuid. Valminud skaudiliikumisega seotud noorte ja täiskasvanute uurimine on noorteuuringute vallas oluliseks täienduseks. Kairi Kasearu lisas ka seda, et skautlus toetub pikaajalistele traditsioonidele ja kannab edasi põhiväärtusi, mis on kindlasti toeks noore arengule ja kasvamisele infoühiskonnas ja keskkonnas, mis on pidevas ja kiires muutumises. Tuginedes uuringus osalenute vaatele ja hinnangutele võib öelda, et skautluses osalemisel on tajutud positiivne mõju nii isiksuse arengule, sotsiaalsete kui eluks vajalike praktiliste oskuste omandamisele, kommenteeris uuringu tulemust üldsotsioloogia dotsent Kasearu.

Eesti noorsootööd korraldava Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna juhi Reelika Ojakivi sõnul on noorteühendustel oluline roll noorte kaasamisel otsustesse ning noorte võimestamisel, et nad oleksid aktiivsed kodanikud. „Eriti head meelt valmistab uuringutulemusi vaadates see, et skaudiks olemise tajutud mõju nii noore kui tema vanema vaatest kattub – skautlus arendab oskusi, mis tulevikus kasuks tulevad; muudab noored enesekindlamaks ja õnnelikumaks ning tõenäosus, et noored aitavad kohalikku elu edendada, on suur,“ sõnas Ojakivi.

Uuringut Eesti Skautide Ühingu poolt koordineerinud ja varasemalt ka peaskaudi ametis olnud Kristjan Pomm avaldas tänu Tartu Ülikooli sotsiaalteadlastele, kelle juhtimisel uuring läbi viidi. Unistus analüüsida, kas ja kuidas tänaseks juba enam kui 100-aastase traditsiooniga skaudiliikumine on mõjutanud ja suunanud Eesti noorte arengut on olnud mõttes mitmeid aastaid ja just nüüd, kui tänane Eesti skaudiorganisatsioon tähistab oma 25. juubeliaastat, õnnestus see teoks teha. Uuringu teostamine oli võimalik ka tänu Haridus-ja Teadusministeeriumi poolsele strateegilisele partnerlusele lisas Kristjan Pomm. 

Teadaolevalt on noorteorganisatsioonidel, mis suudavad pakkuda noortele inimestele nende koolivälisel ajal kõige laiemas mõttes hariduslike eesmärkidega ja täiskasvanud juhendajate poolt toetatud pikaajalisi vaba aja veetmise programme, kõik eeldused tuua kaasa positiivseid muutusi noorte inimeste arengusse. Küsimus, kas skaudiorganisatsioon, mille tegevusprogramm tugineb metoodilisele ja noore arengut mitmekülgselt toetavale lähenemisele ka tegelikkuses oma eesmärki täidab, oli selle uuringu ajendiks. Rõõmuga saame tõdeda, et läbiviidud uuringule tuginedes leiab kinnitust, et skautluse mõju noorte arengule on mitmekülgselt positiivne, leidis Kristjan Pomm. Saime teada, et skautlus kujundab aktiivset eluhoiakut, soodustab ja süvendab sotsiaalsete sidemete kujunemist ja püsimist, luues mõnel juhul lausa sõpruskonna ja sotsiaalse tugivõrgustiku kogu edasiseks eluks.  Oluline on ka see, et skautlikus tegevuses osalemine arendab koostööd ja -toimimist teiste inimestega, aitab panustada erinevatesse kogukondlikesse tegevustesse, laiendab arusaama maailmast ning avardab võimalusi oma koha leidmiseks ning oma potentsiaali realiseerimiseks tulevikus.

Need kõik kokku on tulemused, mis on nii innustuseks kui tunnustuseks kõigile skaudijuhtidele, kes skautliku tegevust noortele korraldavad ning muidugi ka kinnituseks, et 100 aastase traditsiooniga ja globaalselt enam kui 50 miljonit liiget tegevusse haarav skautlik noorte liikumine on Eestis aja- ja asjakohane ka täna, leidis uuringut kommenteerides Kristjan Pomm.

Eesti Skautide Ühing on ilmselt üks esimesi noorteorganisatsioonidest Eestis, kus on koos teadlastega hinnatud organisatsiooni mõju noorte arengule.
Raporti tutvustussündmus toimub 16. septembril, algusega kell 13.00 Tallinnas, Swissoteli seminariruumis Tartu, Tornimäe 3.

Uuringuraporti „Skaudid Eestis 2020: skautluse tajutud mõju isiklikule arengule, oskustele ja edasistele eluperspektiividele“ täisteksti leiate siit.
Võimalikuks kajastuseks sobilikud pildid skautidest leiate siit.

Lisainfo:  Kristjan Pomm, tel 50 97 110, kristjan@skaut.ee