Uudised

Uus Euroopa Lepe: Uus aasta, uued algused?

laine uudised-laine
11. jaanuar 2018
Kolmapäeval, 17. jaanuaril kell 13-15 toimub Tallinnas Euroopa Majas Uue Euroopa Leppe lõppraporti esitlus ning arutelu.

Alates 2016. aasta suvest on Avatud Eesti Fond olnud Uue Euroopa Leppe (New Pact for Europe  NPE) projekti üks partneritest. 17. jaanuaril esitletakse Tallinnas NPE lõppraportit “Re-energising EU: a Package Deal for the EU27”, mille arutelu toob kokku pädevad eksperdid nii meilt kui mujalt. Raportit esitleb European Policy Centre’i analüütik Yann-Sven Rittelmeyer. Sellele järgneb arutelupaneel, kus sõna saavad mõttekeskuse Political Capital juht ja analüütik Péter Krekó; veebruari algusest ICDSi alla kuuluvat Eesti Välispoliitika Instituuti juhtima suunduv Kristi Raik ning teada-tuntud euromõtlejad ning -eksperdid Hannes Rumm ja Ahto Lobjakas. Modereerib NPE Eesti koordinaator Andrei Liimets.

NPE sisuks on soovitused selle osas, mis peaks muutuma ja mis võiks olla teisiti Euroopa Liidu ja tema poliitikakujundamise ülesehituses, et tulevikus võimalikke kriise vältida. Nende soovitusteni jõudmiseks on olnud võtmeroll kümnel liikmesriigi ekspertgrupil üle Euroopa (Eesti, Soome, Poola, Slovakkia, Saksamaa, Belgia, Prantsusmaa, Portugal, Itaalia, Kreeka). Neist igaühes osales 20 eksperti ja arvamusliidrit, kes arutasid, kuidas saaks Euroopa Liit paremini oma liikmesriike ja kodanikke esindada. Põhilisteks teemadeks, mida aruteludes käsitleti, olid EL-i julgeolek, majandus, migratsioon ja EL-i tulevik. Projekti partneriteks olid mitmed suured euroopalike väärtuste ja kodanikuhariduse eest seisvad fondid nagu Bertelsmanni FondKuningas Baudoini FondBMW Herbert Quandti FondCalouste Gulbenkiani Fond ning Open Society Foundations.

Kõik huvilised on oodatud! Üritus toimub inglise keeles ja sünkroontõlketa, otseülekande eest täname Postimeest.

Palume oma tulekust märku anda, registreerudes Avatud Eesti Fondi kodulehel www.oef.org.ee/register