artikkel

Vabakonna värskemad rahastusandmed

laine
Foto:

Täiendasime ja uuendasime analüüsikeskkonda http://mtyraha.heakodanik.ee/, kus näeb nüüd vabakonnaga tehtud tehinguid 2016-18.

Eraldi saab jälgida nii rahastaja kui ka vabaühenduse vaateid, valitsemisalade, ministeeriumide ja asutuste kaupa. Samuti iga vabaühenduse avalikke rahastajaid ja tehinguid, nii palju, kui infot leidus. Eristada on püütud toetused ja toodete-teenuste ost, kuigi alati pole see teave olemas.

Andmed ei ole täielikud ega täiuslikud, sest riigi raamatupidamine on suur ja lai (RTK + mituteist sihtasutust oma eri tarkvaradega) ning andmekvaliteet küll paraneb, ent vaevaliselt. Valimist on eemaldatud valitsussektorisse kuuluvad MTÜd/SAd, samuti erinevad ühistud.

Kohalike omavalitsuste üksuste kõik tehingud on toodud ühe koondsummana rakendusest https://riigiraha.fin.ee/, sest täpsem info taas puudub.

Lähikuudel lisame ka 2019 andmed, kuigi majandusaasta aruannete info (vt vabaühenduste vaated) tuleb seekord tähtaja oktoobrisse lükkumise tõttu viivitusega.

Analüüsikeskkond http://mtyraha.heakodanik.ee/ on valminud Vabaühenduste Liidu ja Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse (RAKE) koostöös.

Kel tekib küsimusi või leiab keskkonnast vigu, kirjutab Alari Rammole. Enne loe aga iga graafiku abitekstid läbi ja vaata kasutusjuhendit, mis püüavad selgitada, mida parasjagu näed.