artikkel

Vabatahtlike kaasamise valdkonnast

laine
22. aprill 2024
Foto:

Vabaühenduste Liit võttis 2021. aastal vedada vabatahtliku tegevuse valdkonna. Olid põnevad ajad. Näiteks seadsime eesmärgiks suurendada Vabatahtlike Värava funktsionaalsust, külastatavust ja tähtsust. Uuenduskuuri ajal puhkes aga sõda ja kogu tähelepanu suundus sellele. Võtsime endalegi vastutuse, eelkõige info koondamise ja annetuspunktide võrgustiku kaardistamise. Kasvas värava külastatavus, kasvas ka vabatahtliku tegevuse võrgustiku liikmete arv. Lõime valdkondlikud töögrupid, viisime läbi vabatahtliku sõbra märgi programmi, nõustades 15 organisatsiooni. Oleme teemast rääkinud arvukates töötubades, seminaridel, koolitustel nii Eestis kui välismaal.

Et Vabaühenduste Liidu 2024. aasta eelarve on esiti loodetust märksa napim, on aga olnud tarvis teha raskeid valikuid. Üks neist vabatahtliku tegevuse valdkonna koondamine. Nii on valdkonna eestvedaja Lauri Luide viimane tööpäev liidus reedel, 10. mail.

Siseministeeriumiga sõlmitud strateegilise partnerluse lepingu kestuseni ehk vähemalt 2024. aasta lõpuni pingutab liidu tiim selle nimel, et vähemasti Vabatahtlike Värav ja vabatahtliku tegevuse võrgustik saaks mingil määral edasi toimetada. Paremaid aegu jäävad aga ootama kõiksugu arendustegevused, olgu siis väravas, võrgustikus või mujal.

Tulevik aga peaks vabatahtlikkuse valdkonna jaoks olema helge. Selle tähtsus nii riiklikul, organisatsioonide kui isiklikul tasandil kasvab. Eelkõige on päevakorral kõiksugu kriisideks valmisolek ja see, kuidas iga elanik saaks panustada, kui abi vaja on. Vabatahtlike värbamine, informeerimine ja koordineerimine vajavad selget visiooni ja struktuuri, sest kogemus näitab, et kui vajadus tekib, siis Eesti inimene ei kõhkle abi pakkumast. Nii ehitame kodanikuühiskonda, mis on sallivam, hoolivam ja tugevam!