artikkel

Vabatahtliku tegevuse infot vahendav veebiportaal Vabatahtlike Värav nüüd kolmekeelne

laine
Foto:

Vabatahtlike Värav on suurim vabatahtliku tegevuse alast infot koondav veebiportaal Eestis. Lehelt leiab infot nii vabatahtliku tegevuse võimalusi otsiv huviline kui ka kaasaja, kes vajab juhiseid ja nippe, kuidas oma tööd paremini teha.

Lehe haldajal, Külaliikumisel Kodukant, on hea meel tõdeda, et nüüdsest on veebileht lisaks eesti ja vene keelele kättesaadav ka inglise keeles. „Näeme, et hiljuti Eestisse elama kolinud inimestel on suur huvi tutvuda siinse ühiskonna ja inimestega. Vabatahtlik tegevus on selleks imehea võimalus. Seni on paljud välismaalased põrkunud info kättesaadavuse taha, nüüd on see mure lahenenud,“ ütles vabatahtliku valdkonna juht Eha Paas.

Värskendatud kodulehel on võimalik otsida ja lisada kolmes keeles vabatahtliku tegevuse kuulutusi, lugeda valdkonna uudiseid ja kogemuslugusid ning tutvuda mitmesuguste vabatahtlikku kaasamist toetavate juhendmaterjalidega.

“Tahame julgustada vabaühendusi kutsuma vabatahtlikeks teisest rahvusest inimesi. Kuulutuste lisamine on kõigile kaasajatele tasuta, küll aga ootame, et iga kaasaja on oma tegevuse vabatahtlike kaasamisel hoolega läbi mõelnud. Selleks on võimalik meilt ka nõustamist küsida,” lisas Paas.

Vabatahtlike Väravat uuendati projekti „Uussisserändajate vabatahtliku tegevuse edendamine Eestis“ raames, mille eesmärgiks on edendada vabatahtlikku tegevust uussisserändajate seas Eestis ning seeläbi aidata neid lõimumisel Eesti ühiskonda.

Lisaks kolmekeelsele Vabatahtike Väravale viidi Harjumaal, Tartumaal ja Ida-Virumaal läbi kultuuritundlikkuse teemalisi koolitusi vabatahtlike kaasajatele, peagi on valmis kolmes keeles juhendmaterjalid nii vabatahtike kaasajatele välismaalaste kaasamiseks kui ka hiljuti Eestisse elama kolinud inimestele vabatahtliku tegevuse leidmiseks.

Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ning riigieelarvelistest vahenditest.

Lisateave:
Tanel Mätlik
projektijuht
MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant
e-post: tanelmatlik@gmail.com
tel: +372 510 2705