artikkel

Vabaühendused ootavad riigilt avalike huvidega arvestamist

laine
Foto:

Esmaspäeval esitas Vabaühenduste Liit erakondadele ettepanekud 2023. aasta valimisteks. Manifestis on kirjeldatud kolm suuremat teemat ja kuus probleemi, millega tegelemist vabakond ootab. 

„Nii praegusel kui ka järgmisel valitsusel ja riigikogul seisab ees mitmeid põletavaid väljakutseid, millega tuleb korraga hakkama saada. Kuhjuvate kriiside kõrval ei tohi aga unustada tugeva kodanikuühiskonna toimimiseks vajalikke samme, mis ootavad astumist. Näiteks kaasamise edendamist, valitsemise läbipaistvamaks muutmist ja annetamise soodustamist,“ võttis vabakonna peamised ootused kokku Vabaühenduste Liidu juhataja Kai Klandorf.  

Kolmeks manifestis välja toodud peamiseks teemaks on avalike huvide erahuvidega tasakaalu viimine, vabaühenduste kaasamine ja vabakonna rahastamine. Probleemidena tuuakse välja muuhulgas vähest vabaühenduste kaasamist õigusloomesse, ebakindlat rahastust ning annetusi pärssivat maksukeskkonda. 

Iga probleemi kohta sisaldab manifest võimalikke lahendusi. Eelkõige ootavad vabaühendused riigilt paremat koostööd, omavahelist usaldust ja otsuste läbipaistvust. 

Tervet manifesti võib lugeda siit

Lisateave: 

Kai Klandorf 
Vabaühenduste Liidu juhataja 
+372 5813 3236 
kai@heakodanik.ee