Uudised

Vabaühenduste Liidus 12. nädalal

laine uudised-laine
22. märts 2021

Esmaspäev

Alari osaleb Eesti Ajakirjanike Liidu arutelul “Sild üle vaenuvete Kas ja milleks meile vaenukõne seadus?”

Alari osaleb reedeni iga päev toimuvatel ELi uue toetusperioodi aruteludel.

Kolmapäev

Alari osaleb kolmapäeval-neljapäeval Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee koosolekutel.

Helen koolitab haridusühenduste töötajaid projektikirjutamise teemal.

Neljapäev

Alari osaleb Kodukandi veebikonverentsil KOVide ja kogukondade koostööst.

Laupäev

Helen koolitab Venemaa ajakirjanike ametiühingu liidreid annetuste kogumise ja usalduslike koostöösuhete hoidmise teemal.