artikkel

Vabaühenduste liit EMSL otsib juhti

laine
8. september 2017
Foto:
Vabaühenduste liidu juhi töö on viia ellu EMSLi strateegiat: kujundada Eestis mõjusat kodanikuühiskonda, kus inimesed tahavad, saavad ja oskavad osalemise ja koostöö kaudu ühiskondlikke muutusi juhtida.

Selleks on vaja:

 • juhtida meeskonda, plaanides koos arengusuundi ja korraldades strateegia elluviimiseks vajalikke tegevusi;
 • tagada tegevuste rahastamine;
 • osaleda avalikes aruteludes kodanikuühiskonna teemadel;
 • koondada vabakonna seisukohti ja kaitsta nende huve poliitikakujundamises;
 • tuua Eestisse infot muu maailma headest praktikatest ja levitada maailmas Eesti omi.

Sa võiksid meile sobida, kui:

 • jagad kodanikuühiskonnale omaseid väärtuseid ja tunned huvi vabaühenduste vastu;
 • oled algatusvõimeline ja hea eestvedaja;
 • mõistad ühiskonna ning riigi toimimist ning kodanikualgatuse ja vabaühenduste rolli selles;
 • oled tulemuslikult juhtinud organisatsiooni, meeskonda või mitut samaaegset projekti;
 • oled väga hea suhtlemis- ja esinemisoskusega ning oskad oma mõtet selgelt edasi anda nii sõnas kui kirjas;
 • omad haridust, mis võimaldab kodanikuühiskonda mõtestada;
 • valdad suurepäraselt eesti ja inglise keelt nii kõnes kui ka kirjas, paha ei tee ka vene keele oskus.

Kandideerimiseks palume saata 29. septembriks 2017 aadressile juht@heakodanik.ee:

 • elulookirjeldus koos kahe soovitaja nime ja kontaktidega;
 • motivatsioonikiri (1 lk) koos ülevaatega Sinu senistest võitudest ja kaotustest ning sellest, mida õpitust vabaühenduste liidu juhtimisse kaasa võtad.

Rohkem infot EMSL-i ja tema tegevuse kohta saad veebilehelt www.heakodanik.ee ning töökonkursi kohta e-posti aadressilt juht@heakodanik.ee.

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit (EMSL) on avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste liit, kes töötab selle nimel, et Eestis oleks mõjus kodanikuühiskond, kus inimesed tahavad, saavad ja oskavad koostöö ja osaluse kaudu muutusi juhtida. Vaata ka EMSLi põhikirja, liikmeskonda, kes moodustavad mittetulundusühingu kõrgeima organi, strateegiat ning aastaaruandeid.