artikkel

Vabaühenduste liit otsib kodanikuühiskonna aasta tegijaid

laine
6. detsember 2017
Foto:
Aasta tegijatena tunnustab vabaühenduste liit EMSL kodanikke, vabaühendusi, ettevõtteid ja algatusi, mis on viimase aasta jooksul oma tegevusega ühiskonda paremuse poole liigutanud. Märkimist väärivad eeskujuks olnud vabaühendus, tähelepanuväärseim missiooniinimene, aasta mõjusam tegu ning teisedki, kes on oma tegevusega vabakonna kasvule kaasa aidanud.

“Kodanike julgusel ja pealehakkamisel on hästi toimiva ühiskonna ja demokraatia arendamisel esmatähtis roll. Aasta tegijatena soovimegi tunnustada neid, kes ei jää probleeme märgates ootama, vaid otsivad koostöö kaudu lahendusi”, selgitas vabaühenduste liidu juhataja Maris Jõgeva. “Kuna 2017 on laste ja noorte kultuuriaasta, on eriti oodatud tähelepanekud noorte suunal korda saadetust. Teiseks tahame üles leida üle Eesti avatust ja mitmekesisust väärtustanud inimesed ning algatused.”

Kuigi kategooriad on läbi aja muutunud ning sõltuvad ennekõike väärilistest nominentidest, pärjatakse tavaliselt igal aastal järgimised:

  • Aasta vabaühendus, kes organisatsioonina on nii eeskuju, liigutaja kui mõjutaja

  • Aasta avaliku võimu esindaja, milleks võib olla kodanikuühiskonna edenemist toetanud asutus või inimene

  • Aasta ettevõte, kas siis sotsiaalne või mitte, aga kindlasti selline, kes on enam kui sponsor

  • Aasta missiooniinimene, kes teeb häid asju südame, hinge ning mõistusega

  • Aasta tegu, milleks saab nimetada märgilisima mulluse muutuse kodanikuühiskonnas

Märguanded kõigist eeskujuks sobivatest kandidaatidest on oodatud 31. detsembrini veebiankeedil või aadressil info@heakodanik.ee.

Lisainfot ja eelmiste aastate pärjatuid vaata siit: https://heakodanik.ee/aasta-tegijate-tunnustamine/.

Lisainfo:

Andrei Liimets
vabaühenduste liit EMSL
kommunikatsioonijuht
andrei@heakodanik.ee
+372 5666 5142