Uudised

Vabaühenduste rahastamine KOVides muutub läbipaistvamaks

laine uudised-laine
9. oktoober 2015

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise eelnõu, mille vastuvõtmise järel riigikogus peaksid kohalikud omavalitsused hakkama oma raamatupidamisinfot avalikustama tehingupartnerite lõikes.

“Selline läbipaistvus suurendab usaldust kohalike omavalitsuste vastu,” ütles riigihalduse minister Arto Aas. “Samuti aitab see kaasa kohalike omavalitsuste tegevuse tõhusamaks muutmisele, aruannete arvu vähenemisele ning toetab vabaühendusi ja ettevõtteid neile tegevuseks vajaliku taustinfoga.”

Rahandusministeeriumi kodulehe kaudu kättesaadavas Riigiraha avalikus rakenduses (http://riigiraha.fin.ee) on praeguseks avalikustatud kohaliku omavalitsuse raamatupidamise info klassifikaatoriga määratud detailsuses.

Seni ei ole Riigiraha rakenduses võimalik tehinguid eristada nende tehingupartnerite lõikes, kes on väljastpoolt avalikku sektorit. Eelnõu rakendamisel tekib ülevaade, mis summas, mis tegevusalas ja milliseid tehinguid on kohalik omavalitsus teinud iga konkreetse tehingupartneriga.

Eelnõuga muudetakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadust, et selle kaudu rakendada korruptsioonivastase strateegia ja avatud valitsemise partnerluse tegevuskavades ette nähtud tegevusi.

Kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise seaduse eelnõu koos seletuskirjaga on kättesaadav valitsuse eelnõude infosüsteemis.

Tutvu kohalike omavalitsuste raha kasutamisega:

Lisainfo:
Ott Heinapuu
avalike suhete osakond
Rahandusministeerium
tel 611 3035 | 56 659 980

Allikas: Rahandusministeerium