Uudised

Vabaühendustes 11. nädalal

laine uudised-laine
13. märts 2023

Siia koondame uudised nädala jooksul Vabaühenduste Liidu liikmesorganisatsioonides ja teisteski ühingutes toimunu kohta.

Tule 4. mail kodanikuühiskonna foorumile!

Võrdse kohtlemise võrgustik, Eesti Haridustöötajate Liit ja Eesti Noorteühenduste Liit on edastanud oma ettepanekud, mis teemad võiksid uues koalitsioonileppes käsitletud olla.

Inimõiguste Keskus kutsub üles jagama oma lugusid, mida mitmekesisuse kuul tutvustada.

Telliskivi Loomelinnaku Väligaleriis saab 20. aprillini külastada fotonäitust “NAINE“.

Tööpakkumised
Eesti Noorteühenduste Liit pakub tööd noorte osaluse spetsialistile
Eesti Üliõpilaskondade Liit otsib kahte juhatuse liiget, viit volikogu liiget ja ühte järelevalvekomisjoni liiget
Mondo otsib kommunikatsioonispetsialisti

Koolitused, seminarid ja infopäevad
Koosloome labor koostöövõrgustike võimestamiseks (Tallinna Ülikool)
European Civic Academy 2023 (European Civic Forum)
Tasuta digiturunduse veebikoolitused (digioskused.ee)
23.03 Ukrainlaste haridustee toetamise töötuba
29.03 Interreg Euroopa programmi infopäev 
29.03 Seminar „Roheline elukeskkond – kas kulu või (vaimse) tervise kindlustus“

Vaata lisa infokirjadest:

Heateo Sihtasutus

Eesti Lasterikaste Perede Liit

Eesti Koostöö Kogu

Eesti LGBT Ühing

Hooandja

Avatud Eesti Fond

Läänemaa vabaühenduste infokiri

Raplamaa kodanikualgatuste infokiri