Uudised

Vabaühendustes 20. nädalal

laine uudised-laine
16. mai 2022

Siia koondame uudised nädala jooksul Vabaühenduste Liidu liikmesorganisatsioonides ja teisteski ühingutes toimunu kohta.

10. mail liitusid sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni koostöökokkuleppega 23 organisatsiooni kolmest erinevast sektorist. Tegemist on esimese sellelaadse koostöökokkuleppega, kus suur hulk mõjukaid organisatsiooni näitavad välja koostöötahet viimaks edasi ühiskonda ja keskkonda positiivset mõju loovat valdkonda.

Vaata lisa infokirjadest:

Arengukoostöö Ümarlaud

Eesti Inimõiguste Keskus

Eesti Reumaliit

Feministeerium

Hooandja

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik

Varjupaikade MTÜ

VATEK

Ühiskonnauuringud