Uudised

Vabaühendustes 3. nädalal

laine uudised-laine
16. jaanuar 2023

Siia koondame uudised nädala jooksul Vabaühenduste Liidu liikmesorganisatsioonides ja teisteski ühingutes toimunu kohta.

25. jaanuaril kell 14.00-16.00 kutsume vabaühenduste juhte osalema veebiseminaril andmekaitsest.

Taotle toetust kodanikuruumi tugevdavatele projektidele.

Loe venekeelse Hea Kodaniku Klubi “Sotsiaalne sidusus: mõtleme mullist välja” eestikeelset kokkuvõtet.

Vaata lisa infokirjadest:

Eesti NATO Ühing

Hooandja

Eesti Inimõiguste Keskus

Avatud Eesti Fond

Põhjamaade Ministrite Nõukogu

Tulekul üritused
18.01 Arutelu koosloomelisest poliitikakujundamisest (E-riigi Akadeemia)
24.01 Arutelu “Poliitiline retoorika. Mis on lubatud?” (Rahvusraamatukogu)
26.01 Konverents “Artificial Intelligence and Human Rights. From Humane Artifacts to Artificial Human”
10.02 Inimõiguste Instituudi aastakonverents “Sõda, diktatuur ja inimõigused”