Uudised

Vabaühendustes 6. nädalal

laine uudised-laine
7. veebruar 2022

Siia koondame uudised nädala jooksul Vabaühenduste Liidu liikmesorganisatsioonides ja teisteski ühingutes toimunu kohta.

Keskkonnaühendustelt palju kriitikat saanud ehituskeeluvööndi vähendamise eelnõu lükati esimesel lugemisel tagasi.

26. jaanuaril läbis esimese lugemise rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu, mis kaitseb töökontekstis toimunud ebaseaduslike tegevuste kohta teavitanud isikuid. Korruptsioonivaba Eesti selgitab, miks on vihjeandjaid vaja kaitsta.

Mõju mõõtmise ja suurendamise koolitus noorte heaks panustavatele organisatsioonidele! Kandideerimine 21. veebruarini.

Inspiratsioonipäev “KOV: kohaliku osaluse võimalused“ 22. veebruaril.

Mondo kliima ja rände häkatonil võidutsesid Toila, Võnnu, Saku ja Tallinna noored.

Esita kandidaat Vikerkaarekangelaseks.

Esita kandidaat Karl Suure Euroopa noorteauhinnale.

Esita kandidaat silmapaistvaks Eesti nooreks.

Vaata lisa infokirjadest:

Avatud Eesti Fond

Eesti Inimõiguste Keskus

Eesti LGBT Ühing

Feministeerium

Hooandja

Keskkonnaõiguse Keskus

Korruptsioonivaba Eesti

Nähtamatud Loomad

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus