artikkel

Vahepeatus: kuidas üks vabaühendus saab eesistumiseks valmistuda? 

laine
12. september 2016
Foto:

Kui nüüd Eesti eesistumine Euroopa Liidu Nõukogus poole aasta võrra varasemaks sai, tähendab see, et kõike tuleb teha palju kiiremini ja valmis tuleb olla palju varem.

Ministeeriumid koondavad juba ideid eesistumise sisuprogrammiks. Lähteks on dokument Eesti Euroopa Liidu poliitika 2016-2019, kuid päris kõike see paber ette ei anna. Just praegu on aeg, kus tasub otsida üles õige ametnik oma valdkonna ministeeriumi juurest, uurida mis on ministeeriumi ettepanekud ja ambitsioonid eesistumise ajal, kas nende plaanide täienduseks sobiksid mõned ettepanekud vabakonnast ning kas on ainest koostööks plaani koostamisel.

Näiteks võiks uurida, kuidas ministeeriumid näevad oma valdkonna perspektiivi lähtudes Euroopa Liidu tuleviku debati aruteludest ja milline võiks olla vabaühenduste panus selles. EL tuleviku arutelud on väga olulised järgmisel poolaastal ja Eesti eesistumise ajal. 

Lahendusi kriipivamatele probleemidele Euroopas ei peagi otsima vaid valitsuseliikmed või ministeeriumiametnikud. Kodanikuühiskonna Sihtkapital koos Riigikantseleiga kutsuvad vabaühendusi üles eesistumise ajal julgemalt eestvedaja rolli võtma. Nii saab KÜSKist taotleda toetust, et korraldada partnerite ringis kokkusaamisi ja strateegilisi nõupidamisi selleks, et mõjusamalt osaleda otsustusprotsessidesse teemadel, mis puudutavad elukvaliteedi kasvu, informeeritud ja targalt arutelva ühiskonna kasvatamist ning EL rolli tugevdamist, sh idapartmerlust. Eeldus on, et kui kodanikuühiskond neil teemadel  lahenduste otsimises osaleb, tekib ja levib rohkem ühine arusaam sellest, mis Euroopa Liit on.

Toetus annab suurepärase võimaluse olla eesistumise ajal aktiivne, luua koostöösuhteid ja sõlmida kokkuleppeid, koostada ühiseid tegevuskavasid ja moodustada võrgustikke oma Euroopa partneritega. KÜSK ootab taotlusi koostööprojektide rahastamiseks 12. detsembrini. 

Kui sisuprogramm hakkab kevadeks programmi vormi omandama, on kevadkuudel plaanitud ka kaasavad diskussioonid plaani kontrollimiseks ja täpsemaks sisustamiseks. EMSL hoiab ettevalmistustel silma peal ning anname teada, kui on uudiseid.