Uudised

Välisministeerium ootab taotlusi arengukoostööprojektidele Gruusias, Moldovas, Ukrainas ja Valgevenes

laine uudised-laine
15. veebruar 2016

Välisministeerium ootab taotlusi arengukoostöö projektide rahastamiseks Gruusias, Moldovas, Ukrainas ja Valgevenes. Tähtaeg 15. märtsil, infopäev 18. veebruaril.

Taotlusvooru raames toetatavad üksikprojektid peavad olema vastavuses Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi 2016-2020 arengukava eesmärkidega.

Toetust võivad taotleda:

1) valitsusasutused või selle hallatavad asutused,

2) kohalikud omavalitsused või selle hallatavad asutused (sh kohalike omavalitsuste üksuste liidud),

3) Eesti Vabariigis registreeritud ning püsivalt tegutsevad juriidilised isikud.

Taotlusvooru maht on 1 400 000 eurot, sellest:

  1. Gruusia 350 000 eurot (eelisvaldkonnad: lähtudes kehtiva Gruusia arengukoostöö maastrateegia 2016-2018 prioriteetidest);
  2. Moldova 350 000 eurot (eelisvaldkonnad: lähtudes kehtiva Moldova arengukoostöö maastrateegia 2016-2018 prioriteetidest);
  3. Ukraina 600 000 eurot (eelisvaldkonnad: lähtudes kehtiva Eesti-Ukraina arengukoostöö lähtealused 2016 prioriteetidest);
  4. Valgevene 100 000 eurot (eelisvaldkonnad: väikeettevõtlus, keskkond ja kodanikuühiskond). 

Toetuse maksimaalne määr on 95% projekti abikõlblikest kuludest. Omafinantseeringu minimaalne määr on 5% projekti abikõlblikest kuludest (millest poole võib näidata mitterahalise sissemaksena). Toetust antakse ühele projektile minimaalselt 10 000 eurot. Projekti maksimaalne kestus võib olla kuni 24 kuud.

Taotluse esitamine: taotleja esitab vormikohase taotluse Välisministeeriumile veebikeskkonnas või paberkandjal.

Veebikeskkonnas taotluse esitamine on avatud Välisministeeriumi kodulehel http://vm.ee/et/arengukoostoo-ja-humanitaarabi alates 22.02.2016.

Paberkandjal taotlused toimeta sellele aadressile selle märksõnaga: arengukoostöö ja humanitaarabi büroo, Välisministeerium, Islandi väljak 1, 15049 Tallinn. Paberkandjal taotlusele tuleb lisada selle elektrooniline koopia ning saata see e-posti aadressil taotlusvoor@mfa.ee märgusõnaga „Arengukoostööprojektide 2016. aasta avatud taotlusvoor“.

Taotluse esitamise tähtaeg on 15. märts 2016 kl 17.00.

Taotlemise juhendmaterjal, arengukava, maastrateegiad, rahastamise tingimused ja kord ning lisainfo on leitav Välisministeeriumi kodulehelt: http://vm.ee/et/taotlejale.

Lisainfo: cat-lys.ojamaa@mfa.ee, tel 637 7244 (Gruusia, Moldova); marju.tooding@mfa.ee, tel 637 7246 (Ukraina); helen.ennok@mfa.ee, tel 637 7249 (Valgevene); elina.sulbi@mfa.ee, tel 637 7141 (taotluse esitamine veebikeskkonnas).

Taotlusvooru INFOPÄEV toimub Välisministeeriumis 18. veebruaril kl 14.00. Infopäevale registreerimine (vajalik ID-kaardi number): anu.kollom@mfa.ee.