Uudised

Valmis uuring välismaalaste kaasamisest mittetulundusühingute töösse

laine uudised-laine
27. juuli 2017
Valminud on Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni uuring, mille eesmärk on saada seni puuduv tervikpilt sellest, kuidas vabaühendused saaksid oma tegevustesse kaasata välismaalasi.

2016. aasta lõpus kogus Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon vabaühenduste mõtteid ja ideid välismaalaste kaasamise kohta kohalikul tasandil ning kaardistas vabaühenduste tänase kogemuse, soovi ja võimekuse välismaalasi enda töösse või tegevustesse kaasata. Uuringus osalesid teiste seas ka EMSLi liikmed.

Uuringu tulemustega saab tutvuda siin.

Uuring sündis projekti “Kolmandate riikide kodanike kaasamine kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute poolt” raames. Projekti tegevusi kaasrahastasid Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ja Siseministeerium.