artikkel

Värske juhend MTÜ revidentidele audiitorkogult

laine
2. detsember 2016
Foto:

Audiitorkogu on loonud abistava juhendi kõigi MTÜde revidentidele, mida ja kuidas kontrolli käigus teha.

Mittetulundusühingute seadus ei kohusta küll revidente valima, aga kel on see enda põhikirjas, peavad üldkoosolekule esitama revisjonikomisjoni arvamuse majandusaasta aruande kohta. Sealjuures peab juhatus võimaldama eelnevalt tutvuda absoluutselt kõigi dokumentidega, sest nõnda valvavad liikmed ehk üldkoosolek juhatuse järele.

Formaalselt on revisjon sarnane audiitorite tööga, aga ühingu sisese kontrollihoovana. Tihti pole valitud revidentidel aga mingeid teadmisi raamatupidamisest või aruannete lugemise oskust. Värske juhend võiks siin natukegi abiks olla, aga ennast ega juhatust hulluks ajada muidugi ka ei maksa.

Väikestes ja usalduslikes ühingutes pole revisjoni ülepea vajagi – hea juhatus saab liikmeskonda ka niisama kõige vajalikuga kursis hoida. Mida rohkem infot on pidevalt avalikustatud, seda vähem tekib liikmetel ka küsimusi-kahtlusi.

Juhendi näidistoimingud on sõnastatud korteriühistu põhjal, aga sobivad kenasti igale MTÜ-le. Leitav on see pdf-ina siit ja doc-ina siit.