Uudised

Värske ülevaade eurotoetuste avanemise hetkeseisust

laine uudised-laine
25. august 2015

Kokku on tänaseks jõustunud 72 toetuse andmise tingimust. Lähema kahe kuu jooksul on ministeeriumidel kavas algatada (või on juba algatatud) avalik ametlik kooskõlastamine 20-le toetuse andmise tingimusele (vt nimekiri all).

Jõustunud toetuse andmise tingimused on kättesaadavad struktuurifondide kodulehel siin.

Lugupidamisega

Kadri Tali 
Riigieelarve osakond
Rahandusministeerium
tel 611 3461
kadri.tali@fin.ee
www.rahandusministeerium.ee
| Endla 13, 10122 Tallinn
twitter.com/rahandus
| blogi.fin.ee

Nr

Toetuse andmise tingimuste nimetus

Ministeerium

1

Elurikkuse sotsiaal- majanduslikult ja kliimamuutustega seostatud keskkonnaseisundi hindamise ja prognoosi arendamine

Keskkonnaministeerium

2

Looduskaitse investeeringud

Keskkonnaministeerium

3

Arenguvajaduste välja selgitamine ja ettevõtete arendustegevused

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

4

Avalike teenuste koosvõime loomine

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

5

Biometaani tarbimise toetamise tingimused transpordisektoris

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

6

Innovatsiooni- ja arendusosaku toetuse tingimused ja kord

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

7

Kaugküttesüsteemide investeeringute kaasrahastamine

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

8

Koolide IKT taristu

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

9

Laenude, tagatiste ja eksporditehingute kindlustuse väljastamine

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

10

Liginullenergiahoone ehitusprojektide koostamise toetamine

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

11

Lokaalsete küttelahenduste ehitamine kaugküttelahenduse asemel

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

12

Nõudluspoole poliitikad (riik innovaatiliste lahenduste tellijana)

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

13

Turismiettevõtete ärimudelite arendamine

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

14

Tänavavalgustuse taristu renoveerimine

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

15

Varajase faasi fondifondi loomine riskikapitali pakkumiseks

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

16

Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamine

Rahandusministeerium

17

Perioodi 2014–2020 tehnilise abina toetuse andmise tingimused

Rahandusministeerium

18

Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused

Sotsiaalministeerium

19

Erihoolekande reorganiseerimine

Sotsiaalministeerium

20

Madala kvalifikatsiooniga inimeste ja tööturu riskirühmade hõivevalmiduse tõstmisele suunatud tegevuste toetamine

Sotsiaalministeerium