Uudised

Vasta küsimustikule vabakonna teadusinfo kasutamisest

laine uudised-laine
30. oktoober 2017
Tallinna Ülikool ja Eesti Teaduste Akadeemia paluvad Teie abi alljärgneva küsimustiku täitmisel. Küsimustiku eesmärk on koguda teavet, millised on senised teadusinfo ja -andmete kasutuse ja levitamise praktikad vabasektoris. Palume teil vastata küsimustele, mis puudutavad teadusinfo ja -andmete kasutust Teie töös ning uurimisandmete ja tulemuste vabalt kättesaadavaks tegemisega kaasnevaid võimalusi ja probleeme.

Uurimus valmib Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Teadusagentuuri tellimusel ja Teie tagasiside on vahetuks sisendiks Eesti teaduspoliitika kujundamisele ja avatud teaduse põhimõtete rakendamisele teadustöös.

Küsimustikule vastajad jäävad anonüümseks ning vastamine ei tohiks võtta rohkem aega kui 10-15 minutit. Vastused küsimustikule palume saata 10. novembriks 2017.

Taustaks: Viimastel aastatel on nii Euroopa Liidu kui teiste riikide tasandil pööratud tähelepanu sellele, kuidas muuta teadmised (teadustöö tulemused, mille hulka käivad nii andmed kui publikatsioonid), avalikkusele paremini kättesaadavaks, et selle abil tõsta teaduse kvaliteeti, toetada teadlaste koostöö edendamist (sh teadustulemuste efektiivsemat kasutamist) ning teaduse saavutuste suuremat sidusust majanduse ja ühiskonnaga. Selles protsessis on veel mitmeid lahtisi õiguslikke ja eetilisi küsimusi, mille lahendamiseks on tarvilik sidusrühmade kaasamine poliitikakujundamise protsessi. Vastates küsimustikule, annate panuse avatud teaduse tegevuskava kujundamisele Eestis.

Palun vastake küsimustikule siin: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaUwtQ0QVA185OGdDlCWk3MIspXltjZoG0tGayHaRNX6rFGg/viewform?usp=sf_link

Küsimuste korral palun võtke ühendust:

TLÜ lektor Arko Olesk (arko.olesk@tlu.ee, 619 9569)