Uudised

VAT Teatris on räägitakse digitaalsest identiteedist ja demokraatia piiramisrõngast

laine uudised-laine
3. aprill 2017
Rahvusvaheline noortekohtumine „A Bit of Me – My digital identity” toimub VAT Teatris 1.-8. aprillil 2017, nädala lõpus toimub koostöös Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Rahvusraamatukoguga konverents „Creative Forum” alapealkirjaga „Demokraatia piiramisrõngas” (“Big Data – Targeting Democracy”).

VAT Teatri juures toimuval rahvusvahelisel noortekohtumisel “A Bit of Me – My digital identity”, osalevad lisaks Eestile ka Suurbritannia, Saksamaa ja Norra noored, kes tegelevad nädala jooksul ühiselt digiuuenduste ja teatri mõtestamisega. Noorsoovahetuse jooksul külastatakse lisaks VAT Teatrile ka teisi teatreid (Cabaret Rhizome) ja koole (Tallinna Lilleküla Gümnaasium, Tallinna Tehnikaülikool, innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory).

Noorsoovahetuse alapealkirjaks on: „Playfully meeting of digital opportunities in the future of young people” (Noorte mängulised kohtumised tuleviku digivõimalustega). Ühiselt otsitakse väljendusviise erinevatele teemadele: noorte digitaalne identiteet, netisõltuvus, sotsiaalmeedia kui manipulatsioonivahend, teater ja digivõimalused. Uuritakse koos noortega, kuidas digimaailm ja sealsed valikud meid mõjutavad, kui oluline on veebis vastutustunne, initsiatiivi võtmine ja õppimine.

Noortekohtumise osalised esitavad nädala lõpus konverentsi „Creative Forum” raames õpitust loomingulise kokkuvõtte.

Noorsoovahetus toimub Euroopa teatrite koostööprojekti Platform Shift+ raames, mis ühendab 11 partnerit 9 Euroopa riigist. See võrgustik on loodud eesmärgiga ühiselt uurida ja tegeleda väljakutsetega, mille esitab digitaalne ajastu nii noortele kui ka teatritegijatele. Projektis osalevad teatrid peavad oluliseks sihtgrupi kaasamist teatritöö protsessi, et luua võimalikult päevakajalist ja puudutavat teatrit. Koostöö publikuga on projektis väga olulise tähtsusega, mistõttu noored on paljude tegevuste keskpunktis. Üks selle eesmärgi väljendusi ongi noortekohtumine. Noortekohtumistest Platoform Shift+ raames saab lugeda: http://platformshift.eu/youth-encounters/. Kohtumist toetab Erasmus +.

Rahvusvaheline digiteemaline konverents „Creative Forum” 

Samal nädalal korraldab VAT Teater projekti Platform Shift+ raames veel teisegi olulise sündmuse. 7.-8. aprillil toimub koostöös Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Rahvusraamatukoguga konverents „Creative Forum”, alapealkirjaga „Demokraatia piiramisrõngas” (“Big Data – Targeting Democracy”). TED-kõnede stiilis ettekandeid esitavad nii kohalikud kui rahvusvahelised eksperdid, et arutleda, kuidas kultuur ja teater saavad reageerida üha enam manipuleeritavale sotsiaalmeediale. Tallinna Tehnikaülikoolis ja Rahvusraamatukogus toimuvatele tasuta loengutele ning neile järgnevatele aruteludele on oodatud kõik huvilised, eriti aga IT ja teatri ning nende alade ühendamise võimalustest huvitatud inimesed ning õpilased ja õpetajad. Registreerimine pole vajalik.

Konverents on inglise keeles ja ilma tõlketa. Kes kohale tulla ei saa, võib sündmust jälgida live-ülekande kaudu internetis www.platformshift.eu/livestream

Lähemalt konverentsist ja esinejatest: http://www.vatteater.ee/et/uudised/324/index.html

Platform Shift+ info lähemalt: http://platformshift.eu/ ja http://platformshift.eu/creative-forums/
http://www.vatteater.ee/et/projektid/20/platformshift.html.

https://www.facebook.com/platformshiftplus/?fref=ts

Lisainfo:
Tiiu Talvist
5349 2856
tiiu@vatteater.ee
www.vatteater.ee