Uudised

Võrdõigusvolinik otsib puuetega inimeste õiguste nõunikku

laine uudised-laine
31. august 2015

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik kuulutas välja avaliku konkursi puuetega inimeste õiguste nõuniku värbamiseks.

Puuetega inimeste õiguste nõuniku tööülesanneteks on:

  • võrdõigusvoliniku nõustamine puuetega inimeste õiguste, võrdse kohtlemise, teavitamise ning puuetega inimeste õiguste konventsiooni järelevalve teemadel;
  • puuetega inimeste õiguste ja võrdse kohtlemise põhimõtet tutvustavate teabematerjalide kavandamine ja koostamine;
  • puuetega inimeste sotsiaalmajanduslikku olukorda kaardistavate uuringute tellimine;
  • puuetega inimeste õigusi ja võrdset kohtlemist käsitlevate koolituste ja seminaride, samuti nõuandva organi kohtumiste sisuline kavandamine ja elluviimine;
  • igasugune võrdõigusvoliniku kantselei puuetega inimeste suunal tehtavate tegevuste toetamine ja korraldamine (sh poliitikasoovituste koostamine, jms).

Loe lisa võrdõigusvoliniku veebilehelt