artikkel

KOPi määruses mõned muudatused

laine
26. veebruar 2020
Foto:

1. märtsist jõustub uus kohaliku omaalgatuse programmi määrus: tõusevad toetussummad, pikeneb projektiperiood, kontoväljavõtet ei küsita enam, ilmselt ka lihtsamad vormid.

Ehkki juba mullu suvest arutati paljusid ettepanekuid määruse enamaks lihtsustamiseks (vt allpool), on needki muudatused teretulnud. Olulisem:

  • aruandega ei küsita enam kontoväljavõtet, ilmselt jätkub pistelisem kontroll
  • senise 2000 euro asemel on toetuste ülemmäärad 1. meetmes 2500 ja 2. meetmes 4000 eurot
  • maksuvõlg võib olla 10 asemel 100 eurot
  • taotleda võivad varem keelatud toetusi vahendavad ühingud
  • abikõlblikkuse periood on 10 kuu asemel 12 kuud taotluse esitamise tähtpäevast
  • hinnapakkumised tuleb võtta 600 asemel 1000 eurot ületavatel ostudel
  • hindamisel ei tohiks enam mingi tegevuse kulu vähendada, vaid teha põhjendatud ettepanek terve tegevuse või kulu väljajätmiseks
  • eelarves võib elluviija teha muudatusi luba küsimata (v.a uute kululiikide lisamine), kui see ei kahjusta projekti tulemust ning omapanus ja üldkulud jäävad 10%
  • muudatusteks tuleb nõusolek saada, kui muudetakse tegevusi või lisatakse uut liiki kulusid

Vaata ka:

Vabaühenduste Liidu ettepanekud
Rahandusministeeriumi vastused märkustele

Peatselt seisavad ees taas muudatused ja menetlus kolib elektrooniliseks Riigi Tugiteenuste Keskusse. Võibolla juba tänavu.

Lisa: alari@heakodanik.ee